fbpx

Có được phép báo giá bằng ngoại tệ?

Hỏi:  
Tại Điều 7 thông tư số 11/2009-TT-BCT ngày 20 tháng 05 năm 2009, về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm việc niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ bằng USD
Vậy xin hỏi, theo thông tư này thì khi chúng tôi có giao dịch mua bán với khách hàng và gởi báo giá hoặc ký hợp đồng kinh tế bằng USD nhưng có quy định tỷ giá quy đổi và thực hiện thanh toán bằng tiền VND theo tỷ giá quy đổi có được xem là vi phạm về “Sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam” không?

Trả lời:
Bộ Công thương – CQ Đại diện tại TP.Hồ Chí Minh:
Về câu hỏi của quý doanh nghiệp liên quan đến việc niêm yết giá hàng hóa dịch vụ bằng ngoại tệ.

– Căn cứ Điều 22 của Pháp lệnh ngoại hối năm 2005 về quy định hạn chế sử dụng ngoại hối: “Trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối, trừ các giao dịch với tổ chức tín dụng, các trường hợp thanh toán thông qua trung gian gồm thu hộ, uỷ thác, đại lý và các trường hợp cần thiết khác được Thủ tướng Chính phủ cho phép”


– Cũng theo Điều 7 của Thông tư số 11/2009/TT-BCT ngày 20/5/2009 (có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký) của Bộ Công Thương quy định rõ: việc niêm yết giá hàng hóa dịch vụ bằng ngoại tệ mà không được phép là hành vi vi phạm về niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ.


– Về mức độ xử phạt vi phạm:


Căn cứ Điều 9 tại Nghị định 107/2008/NĐ-CP ngày 22/9/2008 của Chính phủ quy định “Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi niêm yết giá hàng hoá, dịch vụ bằng ngoại tệ hoặc thu tiền bán hàng, phí dịch vụ bằng ngoại tệ mà không được phép”.


Bộ Công Thương xin trả lời quý doanh nghiệp biết để thực hiện theo đúng quy định.


 

 

Copyright© AT Express Ltd. All rights reserved.