fbpx

Cập nhật mới nhất về các yêu cầu của chương trình Đầu tư Quốc Tịch Síp sau ngày 15/5/2019

Cập nhật mới nhất của Bộ Nội vụ Síp về các yêu cầu của chương trình Đầu tư bất động sản nhận Quốc Tịch Síp sau ngày 15/5/2019.

>>>Xem thêm bài viết về định cư Síp

  1. Khoản đầu tư 2 triệu € ( cộng thêm VAT nếu có) cho 1 căn nhà. Bất động sản sẽ được sử dụng làm nhà ở. Sau 5 năm chủ đầu tư có quyền bán căn nhà và mua 1 căn nhà khác có giá trị từ 500.000 € ( cộng thêm VAT nếu có).
  2. Nhà đầu tư sẽ đóng góp 75.000 € cho Quỹ khuyến khích đầu tư và 75.000 € cho tổ chức phát triển đất đai của Síp.
  3. Đương đơn chính phải trên 18 tuổi, có visa Schengen có hiệu lực.
  4. Đương đơn chính đã từng nộp hồ sơ xin quốc tịch tại một nước thành viên của Eu và bị từ chối sẽ không được nộp hồ sơ xin quốc tịch Síp.
  5. Lí lịch tư pháp, sức khỏe tốt.

Mục đích của những thay đổi là vấn đề chung nhằm nâng cao độ tin cậy và hiệu quả của Chương trình đầu tư Síp cũng như mở rộng cơ hội đầu tư với mục tiêu cuối cùng là mang lại lợi ích cho nền kinh tế và phúc lợi của Síp nói chung.

Bộ trưởng Cộng hòa Síp đã quyết định vào ngày 6 tháng 5 năm 2019 rằng các nhà đầu tư, người đã ký kết thỏa thuận mua bất động sản sẽ được miễn quyên góp bắt buộc cho Quỹ Nghiên cứu và Đổi mới và Tập đoàn Phát triển Đất đai Síp, với điều kiện:

  1. (Các) hợp đồng mua bán sẽ được thực hiện vào hoặc trước ngày 15 tháng 5 năm 2019 và
  2. Thuế trước bạ sẽ được giải quyết vào hoặc trước ngày 15 tháng 5 năm 2019 và
  3. Đơn xin CIP sẽ được nộp vào hoặc trước ngày 15 tháng 7 năm 2019.

>>Xem thêm cập nhật thông tin quốc tịch Síp 2021

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình định cư Cộng hòa Síp, vui lòng liên hệ với AT Express qua hotline: 0911 60 22 44 (Multi line).

Copyright© AT Express Ltd. All rights reserved.