Chương trình đầu tư quốc tịch Grenada

YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 • Đầu tư vào bất động sản
 • Đóng góp từ thiện không hoàn lại

CÁC HÌNH THỨC VÀ MỨC ĐẦU TƯ 

1. ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN

 • Mức đầu tư tối thiểu cho gia đình có đến 4 thành viên: 350,000 USD 
 • Thời gian đầu tư: 5 năm
 • Các khoản phí liên quan: Liên hệ

2. HOẶC ĐÓNG GÓP TỪ THIỆN KHÔNG HOÀN LẠI CHO QUỸ THAY ĐỔI QUỐC GIA

 • Hồ sơ gia đình đến 4 thành viên: 200,000 USD
 • Phí chính phủ và luật sư: Liên hệ
 • Phí thẩm định hồ sơ: Liên hệ

THỜI GIAN THỤ LÝ HỒ SƠ

Trung bình khoảng 4 tháng kể từ ngày hồ sơ hoàn chỉnh nộp vào cơ quan thụ lý hồ sơ của chính phủ.

QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU GRENADA

 • Người mang hộ chiếu Grenada có thể đi lại đến trên 115 quốc gia mà không cần xin Visa
 • Hưởng Quốc tịch của quốc đảo mãi mãi, được quyền cư trú và làm việc trên quốc đảo
 • Quốc tịch được quyền truyền cho con cháu
 • Không cần phải bỏ quốc tịch hiện tại
 • Không có yêu cầu phải ở hay sinh sống tại Grenada khi nộp đơn và sau khi có quốc tịch
 • Không có yêu cầu về ngoại ngữ
 • Không cần phỏng vấn
 • Ít thuế. Không có thuế thu nhập từ nước ngoài, không có thuế thừa kế, không có thuế quà tặng
 • Thành viên phụ thuộc là con độc thân dưới 26 tuổi, và cha/mẹ trên 65 tuổi
 • Có thể đăng ký Visa E2 “Investor Visa” cho phép công dân Grenada thành lập doanh nghiệp và sinh sống tại Mỹ
 • Là quốc gia được mệnh danh là thiên đàng về thuế

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với AT Express qua hotline: +84 911 60 22 44

Copyright© AT Express Ltd. All rights reserved.