fbpx

Chuyển 1000 USD ra nước ngoài phải báo cáo

Khi chuyển tiền điện tử quốc tế ra vào Việt Nam có trị giá từ 1.000 USD trở lên bắt buộc phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền.

 

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35 ngày 31/12/2013 quy định chặt chẽ hơn về việc phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam.
 
 
Thông tư quy định rõ, các tổ chức tài chính được phép thực hiện dịch vụ thanh toán trong nước, quốc tế phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) từng giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương.
 

Đặc biệt, khi chuyển tiền điện tử quốc tế ra vào Việt Nam có trị giá từ 1.000 USD trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác cũng bắt buộc phải báo cáo với Cục Phòng, chống rửa tiền.

 

Tuy nhiên, trong các trường hợp sau các giao dịch chuyển tiền điện tử sẽ không phải báo cáo: Trường hợp giao dịch sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng hoặc thẻ trả trước để thanh toán tiền, hàng hóa, dịch vụ; Giao dịch chuyển tiền mà người khởi tạo và thụ hưởng đều là các tổ chức tài chính.

 

Đáng lưu ý, các giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước, tổ chức tài chính phát lệnh chuyển tiền phải báo cáo và có trách nhiệm thu thập đầy đủ thông tin về cá nhân, tổ chức phát lệnh chuyển tiền. 

 

Đối với những cá nhân bị nghi ngờ có rủi ro cao thực hiện rửa tiền, ngoài việc tăng cường công tác giám sát phê duyệt, tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán cần thu thập mức thu nhập trung bình trong 3 tháng gần nhất. 

 

Riêng với tổ chức bị nghi ngờ phải thu thập được tổng doanh thu trong 2 năm gần nhất và danh sách các thành viên trong ban lãnh đạo, người đại diện theo đúng quy định pháp luật.

 

Cuối cùng, tổ chức tài chính có trách nhiệm phải báo cáo với Cục Phòng, chống rửa tiền bằng tệp dữ liệu điện tử. 

Thông tư có hiệu lực từ 26/12/2014.

 

Theo Infonet

Copyright© AT Express Ltd. All rights reserved.