fbpx

Công ty Hồng Kông

Private Limited by shares Company ( PLC) – Công ty trách nhiệm hữu hạn. Nếu công ty Hong Kong hoạt động kinh doanh ngoài lãnh thổ Hồng Kông, công ty đó được miễn thuế hoàn toàn, nếu thành lập công ty tại Hồng Kông, hoạt động tại Hồng Kông thì thuế thu nhập doanh nghiệp là 16%. Xác định thành lập công ty tại Hồng Kông là offshore hay là không offshore trên thực tế là không thể. Ở Hồng Kông danh sách lưu ký cổ đông và giám đốc được giữ kín. Thông tin chỉ được cung cấp khi có quyết định của tòa án. Khi sử dụng giám đốc tượng trưng và cổ đông tượng trưng chủ sở hữu thật của công ty trên thực tế là không xác định được. Hồng Kông từ ngày 30/6/1997 sát nhập vào Trung Quốc và cũng từ đó tránh được mọi áp lực kiểm soát của EU và Mỹ.

Chính sách thuế khi thành lập công ty tại Hồng Kông

 • Thuế cho hoạt động kinh doanh ngoài lãnh thổ Hồng Kông – 0 %
 • Thuế từ doanh thu thụ động (Ví dụ chuyển phí nhượng quyền sang công ty con offshore) không vượt quá 1,6% phụ thuộc từng trường hợp.
 • Thuế trên quỹ lương – 15% , nhưng có thể khác
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp trong lãnh thổ Hồng Kông -16%. Có thể xuất hiện các loại thuế khác (Tất nhiên chỉ dành cho hoạt động kinh doanh trong lãnh thổ Hồng Kông): Môn bài khi chuyển quyền bất động sản (2,75%) và khi chuyển quyền cổ phiếu (0.3%) vv…

Thêm vào những khiếm khuyết của công ty tại Hồng Kông còn có là chỉ có 1 hiệp định duy nhất tránh đánh thuế 2 lần ký với Bỉ.

Cấu trúc công ty

Để thành lập công ty tại Hồng Kông cần có trụ sở đăng ký trên địa bàn Hồng Kông và thư ký địa phương (Có thể là pháp nhân hay cá nhân). Công ty có thể 1 giám đốc và có thể là cá nhân hoặc pháp nhân cư trú hoặc không cư trú. Tên công ty bắt buộc có đuôi Limited hoặc LTD.

Báo cáo thuế

 • Annual Return: Chứa thông tin về địa chỉ công ty, đối tác và bộ phận quản lý công ty .
 • Financial Accounts: Chứa thông tin về hoạt đông kinh doanh, tài chính của công ty và được chuyển cho cơ quan thuế. Báo cáo phải được công chứng. Nếu công ty không hoạt động kinh doanh tích cực có thể bị liệt vào loại “Báo cáo thuế ngủ” 
 • Dormant Account .

Bộ giấy tờ công ty PLC sau khi đăng ký

 • Đăng ký kinh doanh
 • Điều lệ công ty, Điều lệ được công chứng
 • Biên bản họp ban giám đốc lần 1
 • Giấy uỷ quyền tổng và giấy uỷ quyền chuyên biệt ( dành cho mở tài khoản tại ngân hàng)
 • Giấy uỷ quyền tổng – Được công chứng
 • Giấy chứng nhận cổ phần cho cồ đông tượng trưng
 • Thông báo chuyển quyền cổ phần.
 • Con dấu

 

Để biết thêm thông tin về thành lập công ty tại Hồng Kông, vui lòng liên hệ với AT Express qua hotline: +84 911 60 22 44

Copyright© AT Express Ltd. All rights reserved.