fbpx

Công ty IBC Grenada

Công ty kinh doanh quốc tế Grenada (IBC) là một pháp nhân riêng biệt linh hoạt. Tùy thuộc vào mong muốn của các thành viên, IBC có thể là một công ty, tập đoàn hoặc một hiệp hội. Người nước ngoài có thể sở hữu tất cả các cổ phần của một IBC.

Đạo luật công ty quốc tế năm 2002 quy định việc thành lập, hoạt động và giải thể một IBC.

Tổng quan 

Grenada là một quốc đảo thuộc vùng Caribbean bao gồm bảy hòn đảo, trong đó Grenada là đảo lớn nhất. Nó nằm gần Venezuela và Trinidad.

Năm 1650, các quốc đảo bị người Pháp sang xâm chiếm, cho đến năm 1763 thì trở thành thuộc địa của Anh. Grenada tuyên bố độc lập vào năm 1974. Hệ thống chính trị được mô tả là một nền dân chủ nghị viện dưới chế độ quân chủ lập hiến với Nữ hoàng Anh Elizabeth II là quốc vương. Grenada có một quốc hội được bầu bao gồm hạ viện và một thượng viện với một thủ tướng. 

Lợi ích công ty kinh doanh quốc tế (IBC)

 Một công ty kinh doanh quốc tế Grenada (IBC) có được những lợi ích sau:

  • Quyền sở hữu nước ngoài: Tất cả cổ phần trong IBC có thể thuộc sở hữu của người nước ngoài.
  • Hoàn toàn miễn thuế: Tất cả thu nhập của IBC được miễn thuế miễn là IBC không có thu nhập tại Grenada. Tuy nhiên, công dân Hoa Kỳ công dân khác có nghĩa vụ nộp thuế toàn cầu bắt buộc phải báo cáo tất cả thu nhập cho các quan chức thuế của nước họ.
  • Trách nhiệm hữu hạn: Trách nhiệm của cổ đông được giới hạn ở phần vốn điều lệ của họ.
  • Một cổ đông: Chỉ cần một cổ đông.
  • Một Giám đốc: Chỉ cần một giám đốc. Cổ đông duy nhất có thể trở thành giám đốc duy nhất để kiểm soát toàn bộ IBC.
  • Không vốn điều lệ tối thiểu: Không có yêu cầu về vốn điều lệ bắt buộc tối thiểu.
  • Không kiểm toán: Chính phủ không yêu cầu hồ sơ tài khoản được kiểm toán.
  • Không có cuộc họp: Không yêu cầu các cuộc họp cổ đông thường niên hoặc các cuộc họp giám đốc thường niên.
  • Bảo mật: Tên các cổ đông được bảo mật
  • Tiếng Anh: Là một thuộc địa cũ của Anh, ngôn ngữ chính thức của Grenada là tiếng Anh.

Tên công ty kinh doanh quốc tế Grenada (IBC)

Tên công ty không được giống hoặc tương tự với tên các công ty đã có sẵn ở Grenada.

Vì IBC cũng là một công ty trách nhiệm hữu hạn, nên tên công ty phải có đuôi “Limited Liability” hay viết tắt là “LLC”. Tuy nhiên, do tính linh hoạt để xác định loại thực thể pháp lý, IBC cũng có thể chọn các tên có đuôi “Corporation” hoặc “Incorporated”; hoặc viết tắt là “Corp.” hoặc “Inc.”.

Tên công ty không bao giờ được sử dụng các thuật ngữ chỉ dành cho các công ty được cấp phép như ngân hàng, xây dựng xã hội, bảo hiểm hoặc quản lý quỹ nếu không có giấy phép.

Đăng ký 

Một IBC thành lập khi Nhà đăng ký cấp Giấy chứng nhận công ty kết hợp với số đăng ký.

Trước khi được chấp thuận, người nộp đơn nộp Biên bản ghi nhớ và điều lệ công ty cho Nhà đăng ký.

Điều lệ công ty mô tả việc quản lý công ty cùng với nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc, cán bộ và thành viên (hoặc cổ đông). Bao gồm quá trình giải thể công ty diễn ra như thế nào.

Biên bản ghi nhớ bao gồm tên của công ty, mục đích và vốn điều lệ bắt buộc.

Bảng quy chế là các quy tắc và quy định nội bộ để quản lý hàng ngày, nhưng không được nộp cho Nhà đăng ký.

Trách nhiệm hữu hạn 

Trách nhiệm của cổ đông IBC được giới hạn ở phần đóng góp vốn cổ phần của họ.

Giám đốc 
Chỉ có một giám đốc là cần thiết để thành lập công ty. Giám đốc có thể là thể nhân hoặc pháp nhân và không phải cư trú tại Grenada.

Các giám đốc (nếu có nhiều hơn một) thường lập một Hội đồng quản trị với tư cách thành viên không thường trực để tránh bỏ phiếu bầu vào các nghị quyết. Giám đốc hoặc Hội đồng quản trị sẽ quản lý công ty.

Cổ đông

Chỉ yêu cầu 1 cổ đông. Các cổ đông có thể cư trú và là công dân của bất kỳ quốc gia nào. Chi tiết và tên của cổ đông sẽ được lưu giữ tại văn phòng đăng ký, sẽ được bảo mật và không cần nộp cho nhà đăng ký.

Cổ phiếu có thể được phát hành theo một cổ phiếu có mệnh giá hoặc không có mệnh giá.Cổ phiếu có thể được phát hành dưới dạng cổ phiếu ưu đãi, có thể mua lại hoặc được đăng ký dưới dạng có quyền hoặc không có quyền bỏ phiếu. Cổ phiếu vô danh không được phát hành.

Vốn điều lệ

Thông thường vốn điều lệ là 50,000 USD, tuy nhiên ở đây không quy định vốn điều lệ tối thiểu bắt buộc.


Đại lý, Văn phòng và Nhân viên đăng ký

Mỗi IBC phải chỉ định một đại lý đăng ký tại địa phương được cấp phép để thành lập IBC với Nhà đăng ký. Ngoài ra, đại lý đăng ký phải duy trì tất cả các tài liệu và hồ sơ và đóng vai trò là người đăng ký cổ phiếu đầu tiên cho mục đích thành lập. IBC cũng phải có một văn phòng đăng ký địa phương và bổ nhiệm một thư ký. Thư ký công ty có thể là một thể nhân hoặc pháp nhân.

Họp thường niên 

IBC không bắt buộc phải tổ chức các cuộc họp thường niên cho các thành viên, cổ đông hoặc giám đốc. Nếu tổ chức, các cuộc họp có thể diễn ra ở các quốc gia khác. Ngoài ra, các cuộc họp có thể được trao đổi trực tuyến miễn là tất cả những người đủ điều kiện tham gia đã nhận được thông báo trước về ngày và giờ của cuộc họp. 

Kiểm toán và kế toán 

IBC không bắt buộc phải nộp hồ sơ báo cáo tài chính hàng năm. Không bắt buộc kiểm toán. Tuy nhiên, các hồ sơ tài chính cần được lưu trữ. 

Thuế

Các công ty không thường trú như IBC tạo ra thu nhập ngoài Grenada không phải đóng thuế. Cả IBC và các cổ đông đều được miễn tất cả các loại thuế bao gồm: thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập, thuế khấu trừ, thuế cổ tức, thuế lãi suất, thuế thặng dư vốn, thuế chuyển nhượng, thuế quà tặng, thuế thừa kế, thuế bất động sản. Grenada đảm bảo việc miễn các loại thuế này cho IBC trong thời gian ít nhất 20 năm kể từ ngày thành lập. 

Tuy nhiên, người nộp thuế ở Hoa Kỳ cùng với cư dân có nghĩa vụ đóng thuế toàn cầu ở các quốc gia khác phải báo cáo cho chính phủ của họ về tất cả các khoảng thu nhập kiếm được. 

Hồ sơ

Mặc dù các hồ sơ được đăng ký có thể được truy cập, nhưng tên các cổ đông luôn luôn được bảo mật.

Kết luận

Công ty kinh doanh quốc tế Grenada (IBC) có được những lợi ích này: toàn quyền sở hữu nước ngoài, không đánh thuế, bảo mật cổ đông, trách nhiệm hữu hạn, một cổ đông, một giám đốc, không yêu cầu vốn điều lệ tối thiểu, không yêu cầu kiểm toán, không yêu cầu họp thường niên và tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ AT Express qua hotline: +84 911 60 22 44 (Multi line)

Copyright© AT Express Ltd. All rights reserved.