fbpx

Công ty New Zealand

Công ty đăng ký tại New zealand theo luật công ty năm 1993. Phổ biến nhất đăng ký công ty dang trách nhiệm hữu hạn, có thể đăng ký dạng khác. Việc đăng ký công ty được thực hiện bởi cơ quan đăng ký nhà nước New zealand.

Mọi hoạt đông kinh doanh của công ty New zealand được điều khiển chỉ bởi luật doanh nghiệp (Không có trong điều lệ). Công ty được đăng ký bằng bất kỳ số lượng, thể loại cổ phần nào. Công ty vào bất kỳ thời điểm nào có quyền mua lại cổ phần của mình. Không có sự khác biệt thể loại công ty cũng không tồn tại đòi hỏi nghiêm ngặt về sự tồn tại con dấu của công ty.

Công ty đăng ký tại New zealand có quyền hoạt đông kinh doanh và đầu tư, và mở tài khoản tại bất kỳ nước nào trên thế giới

Cấu trúc công ty

 • Sáng lập viên công ty có thể bất kỳ công dân nước nào
 • Bắt buộc tối thiểu 1 cổ đông và 1 giám đốc
 • Chủ công ty và chủ tài khoản có thể là một người
 • Không có giới hạn về quốc tịch thành viên công ty

Chính sách thuế.

Gần như tất cả công ty cư trú trả thuế khoảng 33%. Nhưng nếu công ty và quỹ nước ngoài không hoạt đông kinh doanh trên lãnh thổ New zealand thì được miễn thuế

Báo cáo thuế

 • Công ty phải nộp báo cáo quyết toán thông tin hàng năm. Annual Return, – trong đó chứa thông tin về giám đốc, cổ đông hiện tại cũng như địa chỉ pháp lý công ty
 • Nếu số lượng sáng lập viên không cư trú vượt quá 51% công ty phải nộp báo cáo kiểm toán 12 tháng một lần.

Bộ giấy tờ công ty sau khi đăng ký

 • Giấy chứng nhận thành lập
 • Giấy chứng nhận cổ phần công ty
 • Điều lệ công ty bằng tiếng anh
 • Thư từ chối quyền kiểm soát công ty của người đăng ký
 • Bộ copy hồ sơ công ty có công chứng
 • Con dấu

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với AT Express qua hotline: +84 911 60 22 44

Copyright© AT Express Ltd. All rights reserved.