fbpx

Công ty Panama

Limited Panamian Corporation (LPC) – Công ty trách nhiệm hữu hạn. Panama là trung tâm offshore hơn 75 năm qua. Công ty Panama thuận tiện cho thương mại quốc tế và nắm giữ cổ phần lúc sát nhập công ty. Lợi nhuận thu được từ nước ngoài không bị đánh thuế và lệ phí.. Cho phép phát hành cổ phiếu xuất trình (vô danh). Số lượng giám đốc tối thiểu: 3 người. Không bắt buộc nộp báo cáo thuế hàng năm. Tên gọi công ty phải có đuôi “Corporation”, “Corp.”, “Incorporated”, “Inc”.

Giám đốc tượng trưng – Cá nhân công dân Ship, Úc, Israel… Để bảo vệ quyền lợi người chủ sở hữu thật khỏi các khả năng xấu từ các giám đốc tượng trưng có thư từ chối quyền quản lý công ty của giám đốc tượng trưng với ngày mở.

Báo cáo thuế

Công ty Panama bắt buộc hàng năm đóng một khoản lệ phí vào thời điểm từ 1.01 đến 31.12 và phải thông báo mọi thay đổi thành phần cổ đông và ban giám đốc.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với AT Express qua hotline: +84 911 60 22 44

Copyright© AT Express Ltd. All rights reserved.