fbpx

Công ty Singapore

Tư vấn thành lập công ty tại Singapore với đầy đủ thủ tục pháp lý và nhận các ưu đãi của chính phủ nước sở tại dành cho doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Singapore.

Private Limited Company – Công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân được đăng ký tại Singapore, Công ty đăng ký tại Singapore không được gọi là công ty offshore.

Thuế áp dụng cho công ty cư trú 24.5% cho các công ty không cư trú miễn thuế hoàn toàn khỏi thuế thu nhập.

Để có chức năng công ty không cư trú cần có ban giám đốc có đa số là người nước ngoài và đủ các điều kiện sau :

 • Điều khiển, kiểm soát, ký hợp đồng, xuất hoá đơn và các hoạt động kinh doanh khác phải thực hiện ngoài lãnh thổ Singapore
 • Công ty nhận lợi nhuận từ các nguồn ngoài lãnh thổ Singapore từ các khoản đầu tư (Bất động sản,tham gia cổ phần…vv)
 • Lợi nhuận không được chuyển vào Singapore, nghĩa là công ty phải mở tài khoản ngoài lãnh thổ Singapore
 • Thành lập công ty tại Singapore thuận lợi bằng việc sử dụng các hiệp định tránh đánh thuế 2 lần.
Singapore
Quốc đảo Singapore

Cấu trúc công ty

Tên gọi công ty phải bắt buộc có đuôi (Private) Limited hoặc (PTE) LTD. Thành lập công ty tại Singapore bắt buộc phải có giám đốc người địa phương.

Giám đốc cư trú này chịu trách nhiệm cac hoạt động của công ty thậm chí sau khi đã từ chức.

Thông tin về giám đốc được đưa vào sổ lưu ký mở (Có nghĩa có thể tiếp cận thông tin này).

Trong công ty bắt buộc tối thiểu có 2 cổ đông. Cho phép cổ đông là pháp nhân. Vốn pháp định tối thiểu SG$100 000 (60 964.46 USD)

Chính sách thuế khi thành lập công ty tại Singapore

Mở công ty tại Singapore áp dụng thuế theo địa phận, nghĩa là lợi nhuận thu được từ các nguồn từ lãnh thổ Singapore hoặc lợi nhuận thu được từ nước ngoài nhưng chuyển vào Singapore đều phải chịu thuế.

Còn nếu lợi nhuận thu được từ nước ngoài nếu không chuyển vào ngân hàng tại Singapore thì không phải chịu thuế thu nhập. Để xác định công ty là không cư trú thì ban giám đốc tối thiểu phải có 2 người nước ngoài (Hoặc pháp nhân nước ngoài)

Báo cáo thuế

Tất cả công ty Singapore bắt buộc phải thực hiện kiểm toán hàng năm, bản copy của quyết toán phải nằm tại địa chỉ pháp lý của công ty.

Tất cả công ty (Ngoại trừ “exempt privat companies”) phải nộp quyết toán thuế vào sổ lưu ký mở (Thông tin có thể tiếp cận)

Bộ giấy tờ công ty sau khi đăng ký

  • Đăng ký kinh doanh
  • Điều lệ công ty
  • Quyết định bổ nhiệm giám đốc công chứng
  • Giấy uỷ quyền tổng có công chứng và giấy uỷ quyền chuyên biệt (Dành mở tài khoản tại ngân hàng)
  • Giấy chứng nhận cổ phần cho cổ đông tượng trưng
  • Thông báo chuyển nhượng cổ phần
  • Con dấu

Để biết thêm thông tin về thành lập mở công ty tại Singapore, vui lòng liên hệ với AT Express qua hotline: +84 911 60 22 44 (Multi line)

Copyright© AT Express Ltd. All rights reserved.