fbpx

Công ty Síp

International Business Company (IBC) – Công ty kinh doanh quốc tế, đăng ký tại Síp. Tên công ty có đuôi Limited – “Ltd.”, Corporation – “Corp.”, Incorporated – “Inc.”. Công ty Síp thuận tiện sử dụng cho các hoạt động kinh doanh áp dụng lợi thế của hiệp định tránh đánh thuế 2 lần. Hiện tại Síp ký hiệp định tránh đánh thuế 2 lần với 18 quốc gia.

Công ty Síp – công cụ rất quan trọng cho việc điều chuyển luồng tiền thu từ cổ tức, % tín dụng, phí nhượng quyền.

 

Offshore AT Express

Chính sách thuế

Sau cải cách về thuế có hiệu lực từ 1/1/2003 thuế TNDN tính là 12,5% cho tất cả công ty Síp. Nếu công ty đăng ký tại Síp, nhưng không cư trú thì được miễn thuế TNDN hoàn toàn.

Công ty cư trú tại Síp được tính là công ty mà quản lý, kiểm soát nằm trên lãnh thổ Síp. Tương xứng không cư trú được tính là công ty không có quản lý trong địa bàn Síp.

Có thể thành lập công ty tại Síp với sử dụng giám đốc, cổ đông tượng trưng – người địa phương với văn phòng của họ tại Síp để nhân danh phận công ty cư trú.

Ưu điểm nhất của công ty cư trú tại Síp là khả năng áp dụng hiệp định tránh đánh thuế 2 lần.

Công ty cư trú tại Síp được miễn thuế từ nguồn thu nhập từ % tín dụng, cổ tức, phí nhượng quyền từ nước ngoài. Công ty Việt Nam phải trả thuế từ % thu được từ tín dụng, theo hiêp định tránh đánh thuế 2 lần công ty Síp trả % tín dụng cho công ty cho vay nước ngoài (Công ty offshore) không phải chịu thuế.

 

Síp AT Express

Báo cáo thuế

Chứa thông tin về tình hình tài chính của công ty, phải nộp 12 tháng 1 lần. Báo cáo cuối năm phải có xác nhận của kiểm toán. Trong báo cáo phải đưa vào tất cả thông tin thay đổi thành phần giám đốc, cổ đông. Không nộp đúng thời hạn phải chịu mức phạt đáng kể.

 

Síp AT Express

Bộ giấy tờ công ty sau khi đăng ký

  • Đăng ký kinh doanh, có công chứng
  • Điều lệ, có công chứng
  • Bổ nhiệm giám đốc, có công chứng
  • Giấy xác nhận địa chỉ pháp lý, có công chứng
  • Giấy chứng nhận địa chỉ pháp lý
  • Giấy chứng nhận cổ đông
  • Giấy uỷ quyền tổng, chuyên biệt (Dành mở tài khoản tại ngân hàng)
  • Giấy chứng nhận cổ phần của cổ đông tượng trưng
  • Thông báo chuyển nhượng cổ phần
  • Con dấu

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với AT Express qua hotline: 0911 60 22 44 (multi line)

Copyright© AT Express Ltd. All rights reserved.