fbpx

Công ty St. Kitts & Nevis

Đăng ký một công ty ngoại biên tại St. Kitts & Nevis mang lại những lợi thế tương đương với Panama và Belize, trong đó nổi bật là tính linh hoạt và ẩn danh cùng với khả năng thành lập IBC (công ty kinh doanh quốc tế). Các IBC của St. Kitts & Nevis là các công ty chuyên về đầu tư ngoại tệ, thương mại điện tử và kế hoạch thừa kế.

Ưu điểm 

Những lợi thế chính của việc đăng ký một công ty nước ngoài tại St. Kitts và Nevis  như sau:

 • Đăng ký một công ty ở St. Kitts & Nevis không yêu cầu phải có mặt, cũng không yêu cầu phải có sự hiện diện của người thụ hưởng cuối cùng để mở tài khoản ngân hàng, ký hợp đồng hoặc đầu tư. Tất cả việc này có thể được quản lý từ xa thông qua đại lý thường trú tuân thủ theo luật pháp của Nevis. Các yêu cầu tối thiểu để đăng ký một công ty nước ngoài tại St. Kitts và Nevis như sau: phải có ít nhất một cổ đông, một giám đốc và một đại lý thường trú để có được địa chỉ đăng ký và nộp phí chính phủ hàng năm.
 • Việc đăng ký Công ty St. Kitts và Nevis là riêng tư: không có thông tin nào về cổ đông và giám đốc được tiết lộ. Ngoài ra, không có yêu cầu báo cáo lợi nhuận của công ty hàng năm nhưng nên có. Trong trường hợp có bất kỳ vấn đề pháp lý nào, chính phủ của St. Kitts & Nevis sẽ từ chối tất cả yêu cầu từ các quốc gia khác về việc tiết lộ báo cáo của công ty nếu không bằng chứng cho thấy công ty đăng ký tại St. Kitts & Nevis đã thực hiện bất kỳ loại nào hoạt động tội phạm nào trái với pháp luật của đất nước.
 • Công ty IBC có thể có cổ đông, nhân viên và giám đốc được bổ nhiệm, điều này có nghĩa là khách hàng có thể dùng các dịch vụ tượng trưng để việc ẩn danh được tối đa.
 • Các công ty tại St. Kitts và Nevis được phép phát hành cổ phiếu đăng ký, cổ phiếu vô danh hoặc cả hai.
 • Cho phép tái định cư các công ty nước ngoài khác trong hoặc ngoài St. Cristobal và Nevis.
 • Chi phí quản lý và phí hành chính thấp
 • Các công ty đã đăng ký tại St. Kitts và Nevis có thể đứng tên tài sản mà không bị giới hạn về số lượng.

Đặc điểm

Chung

 • Loại hình công ty: IBC
 • Khung pháp lý: Chung
 • Công ty thành lập sẵn: Có
 • Thời gian thành lập: 10 ngày
 • Phí chính phủ tối thiểu (chưa bao gồm thuế): US $ 100
 • Thuế doanh nghiệp: Không
 • Hiệp ước đánh thuế 2 lần: Không

Vốn điều lệ hoặc tương đương

 • Loại tiền tệ chuẩn: US $
 • Tiền tệ được phép: Bất kỳ
 • Thanh toán tối thiểu: Không yêu cầu tối thiểu
 • Vốn điều lệ: US $ 50.000

Giám đốc

 • Số lượng tối thiểu: 1
 • Yêu cầu địa phương: Không
 • Giám đốc doanh nghiệp: Có
 • Hồ sơ truy cập công khai: Không
 • Địa điểm của các cuộc họp: Bất kỳ đâu

Cổ đông

 • Số lượng tối thiểu: 1
 • Hồ sơ truy cập công khai: Không
 • Địa điểm của các cuộc họp: Bất kỳ đâu

Thư ký Công ty

 • Được yêu cầu: Tùy chọn
 • Địa phương hoặc đủ điều kiện: Không

Tài khoản

 • Yêu cầu chuẩn bị: Có
 • Yêu cầu kiểm toán: Không
 • Yêu cầu báo cáo tài khoản: Không
 • Tài khoản có thể truy cập công khai: Không

Khác

 • Yêu cầu báo cáo thu nhập hàng năm: Không
 • Thay đổi địa chỉ cho phép: Có

* Thành lập một công ty IBC tại St. Kitts và Nevis với một tài khoản ngân hàng dưới tên công ty mà không cần phải có mặt tại quốc gia này. Tất cả sự sắp xếp sẽ được thực hiện thông qua e-mail và/ hoặc chứng nhận thư.

 

YÊU CẦU

 • Bản sao hộ chiếu
 • được chứng nhận bởi một công chứng viên hoặc phòng công chứng
 • Bản sao chứng minh nhân dân (DNI)
 • được chứng nhận bởi một công chứng viên hoặc phòng công chứng
 • 1 bản sao hóa đơn điện nước 3 tháng gần nhất (Điện, nước, ga, điện thoại hoặc sao kê ngân hàng)
 • Thư giới thiệu ngân hàng hoặc chứng nhận của ngân hàng bằng tiếng Anh 3 tháng gần nhất
 • * Chỉ dành cho việc mở tài khoản ngân hàng ở Belize
 • Thư giới thiệu doanh nghiệp từ một luật sư, kế toán hoặc cố vấn thuế.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ AT Express qua hotline: +84 911 60 22 44 (Multi line)

Copyright© AT Express Ltd. All rights reserved.