fbpx

Công ty Thụy Sỹ

Aktiengesellschaft (AG)/Societe anonyme (SA) – Công ty dạng cổ phần được thành lập bằng hợp đồng công chứng, qua đó xác định mối quan hệ giữa các giám đốc, cổ đông cũng như các nguyên tắc mà dựa vào đó xây dựng việc quản lý, kiểm soát, kiểm toán công ty để đạt được mục tiêu cố định sẵn trong hợp đồng.

Chính sách thuế

Tại Thụy sỹ tồn tại 3 chế độ thuế

Chế độ 1: Chính quyền liên bang thu thuế TNDN liên bang (3,63% – 9,8%) và thuế chuyển vốn ra nước ngoài (35%) và tồn tại thuế trên doanh thu

Chế độ 2: Thuế của bang – Thuế TNDN (20%-35%) Thuỵ sỹ chia ra thành 26 vùng. Mỗi vùng có chế độ thuế riêng

– Thuế bang TNDN (phụ thuộc vào bang,loại hình kinh doanh)

– Thuế thu nhập cá nhân

– Thuế tài sản thừa kế và quà tặng

– Thuế từ doanh thu từ vốn (capital gains tax).

Bang Sut được xem tiện lợi nhất cho đăng ký công ty

Chế độ 3: Thị chính – đánh thuế TNDN từ kinh doanh chính và thuế TN từ vốn. thường là tỷ lệ % với thuế bang. Nếu công ty không kinh doanh trong Thụy Sỹ, không có văn phòng tại địa phương và không thuê nhân viên thì không phải đóng thuế bang và thị chính, chỉ phải đóng thuế liên bang tại Zurich : 0.03%, Sut: 0.0075% – Min: 150 CHF (1USD= 1.65CHF)

Cấu trúc công ty

 • Tối thiểu 3 cổ đông, hoặc phát hành cổ phiếu xuất trình(vô danh)
 • Giám đốc tối thiểu 1 (Số lượng tối đa trong ban giám đốc phải người Thuỵ sỹ)
 • Vốn pháp định tối thiểu : 100 000 CHF
 • Công ty được phép phát hành cổ phiếu xuất trình với điều kiện thanh toán hoàn toàn 100% vốn điều lệ
 • Cổ phiếu công ty có thể phát hành là cổ phiếu đứng tên hoặc cổ phiếu xuất trình (vô danh) và có thể được chào bán tự do
 • Công ty bắt buộc thực hiện sổ sách kế toán và nộp quyệt toán hàng năm

Quy trình đăng ký

 • Chuẩn bị bộ hồ sơ để mở tài khoản tại ngân hàng – Có bản mô tả về công ty, giấy tờ của giám đốc, cổ đông, chủ tài khoản
 • Mở tài khoản chuyên biệt để nộp vốn pháp định tại Credit Suisse
 • Thanh toán vốn pháp định – 100% nếu phát hành cổ phiếu xuất trình (vô danh), 50% nếu như không phát hành
 • Công chứng toàn bộ hồ sơ công ty
 • Chuyển toàn bộ hồ sơ vào công ty đăng ký và phòng thương mại
 • Xác nhận về thành lập công ty chuỵển lại vào ngân hàng
 • Mở tài khoản thanh toán của công ty

Thời gian chuẩn bị là 4 tuần kể từ lúc thanh toán vốn pháp định

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với AT Express qua hotline: +84 911 60 22 44

Copyright© AT Express Ltd. All rights reserved.