fbpx

Coronavirus: hạ viện Síp thông qua đề án hỗ trợ doanh nghiệp

Finance Minister Constantinos Petrides

Vào thứ năm vừa qua, ngày 07/5/2020, Hạ viện Síp đã thông qua các đề án nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, bao gồm các khoản viện trợ trực tiếp, khoản vay nhà nước, và ưu đãi hỗ trợ chủ bất động sản giảm giá thuê.

Bộ trưởng Bộ tài chính, ông Constantinos Petrides, cho biết Hạ viện thông qua khoản viện trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp nhỏ, quy mô không quá 10 nhân viên, và người tự kinh doanh. Gói hỗ trợ này dự tính sẽ giúp được 40,000 doanh nghiệp.

Khoản hỗ trợ dưới dạng tiền mặt sẽ được chuyển cho các doanh nghiệp dừng toàn bộ hoặc một phần công việc kinh doanh của mình, cụ thể:


– Doanh nghiệp dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh tính đến ngày 03/5 sẽ nhận được €2,625 và sau ngày này sẽ nhận được €3,500.


– Doanh nghiệp dừng một phần hoạt động kinh doanh tính đến ngày 03/5 sẽ nhận được €1,875 và sau ngày này sẽ nhận được €2,500.


– Người tự kinh doanh không hoạt động tính đến ngày 03/5 sẽ nhận được €1,125 và sau ngày này sẽ nhận được €1,500.


Hạ viện cũng thông qua gói vay chính phủ trị giá €1.5 tỷ, trong đó: €300 triệu cho doanh nghiệp không quá 10 nhân viên, €1 tỷ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, €200 triệu cho doanh nghiệp lớn. Thời gian vay dao động từ 3 tháng đến 6 năm, với lãi suất thấp.


Ông Petrides dự tính thông qua viện trợ trực tiếp và khoản vay chính phủ, khoảng €6 tỷ sẽ được chuyển đến tay các doanh nghiệp.


Hạ viện Síp cũng thông qua việc cắt giảm 50% thuế cho các chủ bất động sản thực hiện việc giảm giá thuê từ 30 – 50%


“Síp là một trong những quốc gia có chính sách hỗ trợ hiệu quả và toàn diện nhất cho người lao động, doanh nghiệp, và cộng đồng,” Ông Petrides nói. “Nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp nói riêng cần máy thở và oxy. Đối với doanh nghiệp, mỗi ngày ngừng hoạt động làm tăng đáng kể nguy cơ họ sẽ không thể mở cửa hoạt động trở lại sau này.”


Bộ trưởng khẳng định, tối ưu hóa, kết hợp các chương trình hỗ trợ này sẽ giúp các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn và giảm ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với AT Express qua hotline: +84 911 60 22 44 (multi line)

Copyright© AT Express Ltd. All rights reserved.