fbpx

Danh sách các nước đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam (update ngày 20/05/2013)

Việt nam đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thu nhập với hơn 57 nước trên thế giới.

 

Các hiệp định Việt Nam đã ký

 

TT

Tên nước

Ngày ký

Hiệu lực ngày

01

Australia

13/10/1992 Hà Nội

30/12/1992

02

Pháp

10/02/1993 Hà Nội

01/7/1994

03

Thái Lan

23/12/1992 Hà Nội

29/12/1992

04

Nga

27/5/1993 Hà Nội

21/3/1996

05

Thụy Điển

24/3/1994 Stockholm

08/8/1994

06

Hàn Quốc

20/5/1994 Hà Nội

11/9/1994

07

Anh

09/4/1994 Hà Nội

15/12/1994

08

Singapore

02/3/1994 Hà Nội

Nghị định thư sửa đổi HĐ: 12/9/2012 Xinh-ga-po

HĐ: 09/9/1994

NĐT: 11/01/2013

09

Ấn Độ

07/9/1994 Hà Nội

02/02/1995

10

Hung-ga-ri

26/8/1994 Budapest

30/6/1995

11

Ba Lan

31/8/1994 Vác-sa-va

28/01/1995

12

Hà Lan

24/01/1995 Hague

25/10/1995

13

Trung Quốc

17/5/1995 Bắc Kinh

18/10/1996

14

Đan Mạch

31/5/1995 Copenhagen

24/4/1996

15

Na uy

01/6/1995 Oslo

14/4/1996

16

Nhật Bản

24/10/1995 Hà Nội

31/12/1995

17

Đức

16/11/1995 Hà Nội

27/12/1996

18

Rumani

08/7/1995 Hà Nội

24/4/1996

19

Malaysia

07/9/1995 KualaLumpur

13/8/1996

20

Lào

14/01/1996 Viên-chăn

30/9/1996

21

Bỉ

28/02/1996 Hà Nội

Nghị định thư sửa đổi HĐ: 12/3/2012 Hà Nội

HĐ: 25/6/1999

NĐT: chưa có hiệu lực

22

Luxembourg

04/3/1996 Hà Nội

19/5/1998

23

Uzbekistan

28/3/1996 Hà Nội

16/8/1996

24

Ukraina

08/4/1996 Hà Nội

22/11/1996

25

Thuỵ Sĩ

06/5/1996 Hà Nội

12/10/1997

26

Mông Cổ

09/5/1996 Ulan Bator

11/10/1996

27

Bulgaria

24/5/1996 Hà Nội

04/10/1996

28

Italia

26/11/1996 Hà Nội

20/02/1999

29

Belarus

24/4/1997 Hà Nội

26/12/1997

30

CH Czech 

23/5/1997 Praha

03/02/1998

31

Canada

14/11/1997 Hà Nội

16/12/1998

32

Indonesia

22/12/1997 Hà Nội

10/02/1999

33

Đài Bắc

06/4/1998 Hà Nội

06/5/1998

34

Angieri

06/12/1999 An-giê

Chưa có hiệu lực

35

Mi-an-ma

12/5/2000 Yangon

12/8/2003

36

Phần Lan

21/11/2001 Hensinki

26/12/2002

37

Philippin

14/11/2001 Manila

29/9/2003

38

Ai-xơ-len

03/4/2002 Hà Nội

27/12/2002

39

CHDCND Triều Tiên

03/5/2002 Bình Nhưỡng

12/8/2007

40

Cu Ba

26/10/2002 La Havana

26/6/2003

41

Pakistan

25/3/2004 Islamabad

04/02/2005

42

Bangladesh

22/3/2004 Dhaka

19/8/2005

43

Tây Ban Nha

07/3/2005 Hà Nội

22/12/2005

44

Xây-sen

04/10/2005 Hà Nội

07/7/2006

45

Xri-Lan ca

26/10/2005 Hà Nội

28/9/2006

46

Ai-cập

06/3/2006 Cai-rô

Chưa có hiệu lực

47

Brunei

16/8/2007 Ban-đa Xê-ri Bê-ga-oan (Bru-nây)

01/01/2009

48

Ai-len

10/3/2008 Dublin

01/01/2009

49

Ô-man

18/4/2008 Hà Nội

01/01/2009

50

Áo

02/6/2008 Viên

01/01/2010

51

Xlô-va-ki-a

27/10/2008 Hà Nội

29/7/2009

52

Venezuela

20/11/2008 Ca-ra-cát

26/5/2009

53

Ma-rốc

24/11/2008 Hà Nội

12/9/2012

54

Hồng Kông

16/12/2008 Hà Nội

12/8/2009

55

Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất (UAE)

16/02/2009 Dubai

12/4/2010

56

quatar

08/3/2009 Đô ha

16/3/2011

57

Cô-oét

10/3/2009 Cô-oét

11/02/2011

58

Ix-ra-en

04/8/2009 Hà Nội

24/12/2009

59

A-rập Xê-út

10/4/2010 Ri-át

01/02/2011

60

Tuy-ni-di

13/4/2010 Tuy-nít

06/3/2013

61

Mô-dăm-bích

03/9/2010 Hà Nội

Chưa có hiệu lực

62

kazakhstan

31/10/2011 Hà Nội

Chưa có hiệu lực

63

San Marino

14/02/2013 Roma

Chưa có hiệu lực

64

serbia

01/3/2013 Hà Nội

Chưa có hiệu lực

 

 

Mục đích ký kết các Hiệp định tránh đánh thuế  hai lần nhằm loại bỏ việc đánh thuế trùng bằng cách: (a) miễn, giảm số thuế phải nộp tại Việt nam cho các đối tượng cư trú của nước ký kết hiệp định; hoặc (b) khấu trừ số thuế mà đối tượng cư trú Việt nam đã nộp tại nước ký kết hiệp định vào số thuế phải nộp tại Việt Nam. Ngoài ra, Hiệp định còn tạo khuôn khổ pháp lý cho việc hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa các cơ quan thuế Việt Nam với cơ quan thuế các nước kết trong công tác quản lý thuế quốc tế nhằm ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và vào tài sản.

TCT

Copyright© AT Express Ltd. All rights reserved.