fbpx

Danh sách các nước ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam

Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu và khủng hoảng kinh tế các doanh nghiệp Việt Nam phải biết tận dụng các cơ sở pháp lý, các hiệp định liên chính phủ để tối ưu hóa các khoản thuế trong khuôn khổ luật pháp Việt Nam và Quốc tế để nâng khả năng cạnh tranh lên mức cao nhất cũng như để đạt mức lợi nhuận cao nhất đối với hàng hoá , dịch vụ cùa mình.

 

TT

 

 

Tên nước

 

 

Ngày ký

 

 

Nơi ký

 

 

    Ngày hiệu lực           

1

Ôxtrâylia

13/12/1992

Hà Nội

30/12/1992

2

Pháp

10/2/1993

Hà Nội

1/7/1994

3

Thái Lan

23/12/1992

Hà Nội

29/12/1992

4

Nga

27/5/1993  

Hà Nội

21/3/1996

5

Thụy Điển

24/3/1994  

Stockholm

8/8/1994

6

Hàn Quốc

20/5/1994  

Hà Nội

11/9/1994

7

Anh

9/4/1994

Hà Nội

15/12/1994

8

Singapore

2/3/1994

Hà Nội

9/9/1994

9

Ân Độ

7/9/1994

Hà Nội  

2/2/1995

10

Hung-ga-ri

26/8/1994  

Budapest  

30/6/1995

11

Ba Lan

31/8/1994  

Vác-sa-va

28/01/1995

12

Hà Lan

24/01/1995  

Hague  

25/10/1995

13

Trung Quốc

17/5/1995  

Bắc Kinh  

18/10/1996

14

Đan Mạch

31/5/1995  

Copenhagen

24/4/1996

15

Na uy

1/6/1995

Oslo  

14/4/1996

16

Nhật Bản

24/10/1995  

Hà Nội

31/12/1995

17

Đức

16/11/1995  

Hà Nội  

27/12/1996

18

Rumani

8/7/1995

Hà Nội  

24/4/1996

19

Ma-lai-xi-a

7/9/1995

KualaLumpur  

13/8/1996

20

Lào

14/01/1996  

Viên-chăn  

30/9/1996

21

Bỉ

28/02/1996  

Hà Nội  

25/6/1999

22

Lúc-xăm-bua

4/3/1996

Hà Nội  

19/5/1998

23

Udơbêkixtăng

28/3/1996  

Hà Nội  

16/8/1996

24

Ucraina

8/4/1996

Hà Nội  

22/11/1996

25

Thuỵ Sĩ

6/5/1996

Hà Nội  

12/10/1997

26

Mông Cổ

9/5/1996

Ulan Bator  

11/10/1996

27

Bun-ga-ri

24/5/1996  

Hà Nội  

4/10/1996

28

Italia

26/11/1996  

Hà Nội  

20/02/1999

29

Bê-la-rút

24/4/1997  

Hà Nội  

26/12/1997

30

Séc

23/5/1997  

Praha  

3/2/1998

31

Ca-na-đa

14/11/1997  

Hà Nội  

16/12/1998

32

Inđônêxia

22/12/1997  

Hà Nội  

10/2/1999

33

Đài Bắc

6/4/1998

Hà Nội  

6/5/1998

34

An-giê-ri

6/12/1999

An-giê  

Chưa   có hiệu lực

35

Mi-an-ma

12/5/2000

Yangon  

12/8/2003

36

Phần Lan

21/11/2001  

Hensinki  

26/12/2002

37

Phi-líp-pin

14/11/2001  

Manila  

29/9/2003

38

Ai-xơ-len

3/4/2002

Hà Nội  

27/12/2002

39

Triều Tiên

3/5/2002

Bình Nhưỡng  

12/8/2007

40

Cu Ba

26/10/2002  

La Havana  

26/6/2003

41

Pa-kít-xtăng

25/3/2004  

Islamabad

4/2/2005

42

Băng la đét

22/3/2004  

Dhaka

19/8/2005

43

Tây Ban Nha

7/3/2005

Hà Nội  

22/12/2005

44

Xây-sen

4/10/2005

Hà Nội  

7/7/2006

45

Xri-Lan ca

26/10/2005  

Hà Nội  

28/9/2006

46

Ai-cập

6/3/2006

Cai-rô  

Chưa có hiệu lực

47

Bru-nây

16/8/2007  

Ban-đa Xê-ri Bê-ga-oan  

1/1/2009

48

Ai-len

10/3/2008

Dublin

Chưa có hiệu lực

49

Ô-man

18/4/2008  

Hà Nội  

Chưa có hiệu lực

50

Áo

2/6/2008

Viên

Chưa có hiệu lực

51

Xlô-va-ki-a

27/10/2008  

Hà Nội  

Chưa có hiệu lực

52

Vê-nê-xu-ê-la

20/11/2008  

Ca-ra-cát  

Chưa có hiệu lực

53

Ma-rốc

24/11/2008  

Hà Nội  

Chưa có hiệu lực

54

Hồng Kông

16/12/2008  

Hà Nội  

Chưa có hiệu lực

55

Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất (UAE)

16/02/2009  

Dubai  

Chưa có hiệu lực

56

Qua-ta *

8/3/2009

Dô ha  

Chưa có hiệu lực

57

Cô-oét *

10/3/2009

Cô-oét  

Chưa có hiệu lực

Copyright© AT Express Ltd. All rights reserved.