fbpx

Giá bán và giá cho thuê Bất động sản tăng trưởng mạnh tại đảo Síp

Ask Wire kết hợp chuyên môn bất động sản với công nghệ đã xuất bản ấn bản Quý 1/2023 của Chỉ số Ask Wire về giá bán và giá cho thuê bất động sản. Chỉ số Ask Wire bao gồm tất cả các quận và các loại hình bất động sản, với các giá trị từ Q4/ 2009

Tại Síp

Tại Síp, giá căn hộ tăng 12,3% mỗi năm, giá nhà tăng 3,1%, giá văn phòng tăng 2,4%, căn hộ nghỉ dưỡng tăng 8,0%, nhà nghỉ tăng 3,1%; giá bán lẻ giảm 0,1% và giá kho giảm 1,8%.

Nhìn chung, theo quý, doanh số bán căn hộ tăng 3,2%, doanh số bán nhà tăng 1,3%, doanh số bán lẻ tăng 0,4%, doanh số văn phòng tăng 1,4% và doanh số nhà kho vẫn ổn định. Doanh số bán căn hộ nghỉ dưỡng và nhà nghỉ dưỡng tăng lần lượt 1,8% và 1,5%.

Giá cho thuê

Giá cho thuê so với quý 1/2022, căn hộ tăng 19,0%, nhà ở tăng 12,2%, bán lẻ tăng 3,3%, kho bãi tăng 1,0%, văn phòng tăng 7,5%, căn hộ nghỉ dưỡng tăng 19,1% và nhà nghỉ tăng 14,5%.

Trên cơ sở hàng quý, giá trị cho thuê tăng 2,6% đối với căn hộ, 1,5% đối với nhà ở, 0,7% đối với bán lẻ, 0,8% đối với văn phòng và giữ ổn định đối với kho bãi. Đối với giá thuê căn hộ nghỉ dưỡng và nhà nghỉ dưỡng tăng lần lượt là 2,3% và 1,3%. Pavlos Loizou, Giám đốc điều hành của Ask Wire, nhận xét rằng “mức tăng giá bất động sản và giá thuê đang có dấu hiệu chậm lại, sau những đợt tăng đáng kể kể từ Quý 1 năm 2022 và được dẫn dắt bởi giá căn hộ và nhà ở tại Limassol, Paphos và Larnaca. “Sự kết hợp giữa lãi suất cao hơn và giá/tiền thuê nhà cao đã tạo ra một mức trần, khiến thị trường nhìn chung ổn định, nhưng ở mức cao. Chúng tôi cho rằng việc định giá các bất động sản thương mại sẽ chịu áp lực, vì các loại hình đầu tư thay thế mang lại lợi nhuận hấp dẫn trên cơ sở điều chỉnh rủi ro.“Sắp tới nửa cuối năm 2023, chúng tôi kỳ vọng giá bất động sản nhà ở nhìn chung sẽ ổn định, mặc dù nhu cầu chậm lại và lượng giao dịch ít hơn, trong khi bất động sản thương mại sẽ đối mặt với nhiều thách thức, với nhu cầu của nhà đầu tư vẫn tương đối mỏng.”

Loại tài sản

Giá trị bán

Giá trị cho thuê

Căn hộ 

3.2%

2.6%

Nhà

1.3%

1.5%

BĐS thương mại

0.4%

0.7%

Kho hàng

0.0%

0.0%

Không gian văn phòng

1.4%

0.8%

Căn hộ nghỉ dưỡng

1.8%

2.3%

Nhà nghỉ

1.5%

1.3%

Nguồn: Ask WiRE – Tỷ lệ phần trăm thay đổi hàng năm về giá trị tài sản (Q4 2022 với Q1 2023)

Loại tài sản

Giá trị bán

Giá trị cho thuê

Căn hộ 

12.3%

19.0%

Nhà

3.1%

12.2%

BĐS thương mại

-0.1%

3.3%

Kho hàng

-1.8%

1.0%

Không gian văn phòng

2.4%

7.5%

Căn hộ nghỉ dưỡng

8.0%

19.1%

Nhà nghỉ

3.1%

14.5%

Nguồn: Ask WiRE – Tỷ lệ phần trăm thay đổi hàng năm về giá trị tài sản (Q1 2022 với Q1 2023)

Vui lòng liên hệ hotline: 0911 60 22 44 (Multi line) để được tư vấn 1:1 hoàn toàn miễn phí và tham gia khảo sát đầu tư Bất động sản tại Cộng hòa Síp.Copyright© AT Express Ltd. All rights reserved.