fbpx

HSBC Việt Nam đủ điều kiện cung ứng dịch vụ ngoại hối

Ngày 29/12/2008, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có công văn xác nhận Ngân hàng HSBC Việt Nam đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước.

Theo đó, HSBC Việt Nam được hoạt động cung ứng các dịch vụ ngoại hối như: cung cấp các giao dịch hối đoái dưới hình thức giao dịch giao ngay, kỳ hạn, hoán đổi, quyền lựa chọn, hợp đồng tương lai và các giao dịch hối đoái khác theo thông lệ quốc tế;…

Cùng ngày, Thống đốc cũng có văn bản xác nhận Ngân hàng HSBC Việt Nam đã đăng ký hoạt động cung ứng các dịch vụ ngoại hối trên thị trường quốc tế.

Ngân hàng HSBC Việt Nam có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về quản lý ngoại hối hiện hành của Việt Nam, của Ngân hàng Nhà nước và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối.

Được biết, Ngân hàng HSBC Việt Nam được cấp phép thành lập vào ngày 8/9/2008 và sẽ đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2009 với vốn đăng ký là 3.000 tỷ đồng.

Copyright© AT Express Ltd. All rights reserved.