fbpx

Huy động vốn VND sụt giảm

Lần đầu tiên sau hơn một năm qua, huy động vốn VND của hệ thống ngân hàng sụt giảm.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, trong tháng 1/2009, huy động vốn VND của hệ thống sụt giảm sau khi duy trì được mức tăng liên tục qua các tháng trong hơn một năm trước đó.

Cụ thể, tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng đến cuối tháng 1/2009 ước tăng 0,18% so với tháng trước; nhưng trong đó, số dư tiền gửi VND đã giảm 0,47%, số dư tiền gửi ngoại tệ tăng 2,3%.

Đáng chú ý là 3 tháng trước đó, tăng trưởng huy động VND củ các ngân hàng đều có mức tăng mạnh, từ 2,16% – 2,64%.

Một nguyên nhân chính của diễn biến trên có thể giải thích từ sự cắt giảm mạnh của lãi suất huy động từ cuối tháng 12/2008 và trong tháng 1/2009.

Theo Ngân hàng Nhà nước, trong tháng 1/2009, mặt bằng lãi suất huy động VND đã giảm từ 0,2% – 1,5%/năm so với tháng 12/2008; mức lãi phổ biến ở ở các kỳ hạn từ 6,99% – 7,84%/năm.

Cuối tháng 1, nhiều ngân hàng thương mại tiếp tục giảm mạnh lãi suất huy động VND xuống dưới mốc 6,5%/năm ở hầu hết các kỳ hạn, đón đầu quyết định cắt giảm lãi suất cơ bản (xuống 7%/năm) của Ngân hàng Nhà nước bắt đầu có hiệu lực từ tháng 2.

Với lãi suất huy động USD, mức giảm ghi nhận trong tháng 1 là từ 0,5% – 1,2%/năm. Hiện lãi suất huy động USD phổ biến ở mức 2,35% – 3,55%/năm.

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, trong tháng 1/2009, vốn đầu tư cho nền kinh tế tháng ước chỉ tăng 0,52% so với tháng 12/2008; trong đó, đầu tư bằng VND ước tăng 0,17% và đầu tư bằng ngoại tệ ước tăng 1,91%.

Copyright© AT Express Ltd. All rights reserved.