fbpx

Năm 2015: Nam A Bank đặt kế hoạch lợi nhuận 360 tỷ đồng

 

     Ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản thêm 7%; huy động vốn tăng 16% và lợi nhuận tăng gấp rưỡi so với năm 2014.

 

 

     Báo cáo của Ban điều hành Nam A Bank cho biết, năm 2014, các chỉ tiêu do ĐHCĐ 2014 thông qua đều được ngân hàng thực hiện thành công.

 

     Cụ thể, tổng tài sản đạt trên 37 nghìn tỷ đồng,  huy động vốn đạt hơn 20.300 tỷ đồng, tín dụng đạt trên 16.600 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 242 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,4% trên tổng dư nợ. Ngân hàng cũng đã bán 154 tỷ đồng nợ xấu cho VAMC.

 

     Năm 2015, ngân hàng đặt chỉ tiêu nâng tổng tài sản lên 40.000 tỷ đồng, tăng 7% so với 2014; huy động vốn tăng 16% đạt 23.500 tỷ đồng; tín dụng tăng trưởng 26% với 21.000 tỷ đồng. Như vậy chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đang ở mức cao gấp đôi so với kế hoạch mà Ngân hàng Nhà nước đề ra cho toàn ngành

 

     Lợi nhuận trước thuế đặt tăng gấp rưỡi lên 360 tỷ đồng và duy trì nợ xấu ở dưới 3% trên tổng dư nợ.

 

     Về việc mở rộng mạng lưới, năm 2014 ngân hàng đã mở mới 7 chi nhánh/phòng giao dịch. Kế hoạch năm 2015 ngân hàng sẽ mở thêm 9 điểm giao dịch/chi nhánh.

 

 

                                                                                                                                        Tùng Lâm

 

                                                                                                                    Theo Trí trẻ

 

Copyright© AT Express Ltd. All rights reserved.