fbpx

Ngân hàng ngoại được phép cấp bảo lãnh


Chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được bảo lãnh bằng ngoại tệ đối với khách hàng tổ chức là người không cư trú ở nước ngoài, trừ một số trường hợp theo quy định.

 

Kể từ hôm nay (1/7), các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép xem xét, quyết định cấp bảo lãnh, bảo lãnh đối ứng, xác nhận bảo lãnh cho khách hàng khi khách hàng có đủ các điều kiện quy định trong Thông tư số 07 về ban hành bảo lãnh ngân hàng vừa được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký ban hành.

 

Các điều kiện quy định bao gồm: Có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; nghĩa vụ được bảo lãnh là nghĩa vụ tài chính hợp pháp và được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp bảo lãnh đánh giá có khả năng hoàn trả lại số tiền mà tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải trả thay khi thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

 

Cùng đó, văn bản này nhấn mạnh: Chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được bảo lãnh bằng ngoại tệ đối với khách hàng tổ chức là người không cư trú ở nước ngoài, trừ một số trường hợp theo quy định.

 

                                                                                                   Khánh Huyền

 

                                                                                                Báo tiền phong

Copyright© AT Express Ltd. All rights reserved.