fbpx

NHNN chấp thuận cho MHB sáp nhập vào BIDV

 

   Ngày 20/4/2015, chủ tịch HĐQT ngân hàng BIDV đã có tờ trình sáp nhập MHB vào BIDV gửi lên NHNN và ngày 23/4 đã được Thống đốc chấp thuận.

 

   Ngày 23/4/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 2833/NHNN-TTGSNH về việc chấp thuận nguyên tắc việc Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB) sáp nhập vào Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

 

   Theo đó, Thống đốc NHNN chấp thuận nguyên tắc việc sáp nhập MHB vào BIDV theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV tại Tờ trình ngày 20/4/2015.

 

   NHNN yêu cầu, BIDV và MHB có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-NHNN ngày 11/2/2010 của NHNN quy định việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng, trình Thống đốc NHNN xem xét, chấp thuận việc sáp nhập.

 

   Trước đó, tại ĐHCĐ thường niên 2015 diễn ra ngày 17/4, cả BIDV và MHB đều đã trình cổ đông về việc sáp nhập giữa hai ngân hàng. Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu là 1:1. Trả lời câu hỏi của cổ đông tại đại hội, ông Trần Bắc Hà, chủ tịch BIDV cho biết, HĐQT sẽ thực hiện nhanh các thủ tục cần thiết, đúng quy định để hoàn tất thương vụ vào ngày 25/5/2015.                                                                                                                   Ngọc Toàn

 

                                                                                                      Theo Trí thức trẻ/SBV

 

Copyright© AT Express Ltd. All rights reserved.