fbpx

Những thay đổi được đề xuất trong Chương trình Đầu tư Cộng hòa Síp (CIP)

Những thay đổi được đề xuất trong Chương trình Đầu tư Cộng hòa Síp (CIP), đây là thông báo cho bạn biết rằng Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Síp trong cuộc họp ngày 13 tháng 2 năm 2019 đã phê chuẩn các điều khoản mới của CIP.

Kinh doanh tại Cộng Hòa Síp - AT Express

Mặc dù CIP mới chưa được công bố chính thức, nhưng có vẻ như những thay đổi sau đây đang được giới thiệu:

Ứng viên sẽ được yêu cầu xin thị thực Schengen trước khi nộp đơn xin nhập tịch

Những ứng viên đã từng nộp đơn xin nhập tịch vào một quốc gia EU khác sẽ không được tham gia CIP

>>Xem thêm về định cư Síp

Các nhà đầu tư sẽ được yêu cầu giữ khoản đầu tư của họ trong 5 năm sau khi hoàn thành nhập tịch (cho đến ngày hôm nay yêu cầu là 3 năm)

Trong thời hạn 5 năm, nhà đầu tư sẽ có thể thay đổi khoản đầu tư của mình, với điều kiện là sự đồng ý sẽ được cấp bởi Bộ Tài chính;

“Hàng hải” sẽ được xem như một tiêu chí đầu tư mới, đầu tư vào trái phiếu chính phủ sẽ không còn được áp dụng nữa

Giấy phép quy hoạch là bắt buộc phải được đưa vào đơn xin nhập tịch cho khoản đầu tư các tài sản đang được xây dựng;

Khoản quyên góp 150,000 EUR sẽ được yêu cầu: 75.000 EUR cho việc nghiên cứu và phát triển và 75.000 EUR cho Tổ chức Phát triển quỹ đất

Việc thẩm định và kiểm tra lý lịch sẽ được thực hiện bởi một công ty nước ngoài có chuyên môn cho mỗi ứng viên (công ty chưa được thuê).

>>Tham khảo thêm bài viết Chọn bất động sản tại Síp như thế nào?

Mục tiêu chính của các thay đổi là tăng cường độ tin cậy của CIP và đảm bảo tuổi thọ cũng như cung cấp cho đóng góp xã hội.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với AT Express qua hotline: +84 911 60 22 44 (multi line)

 

Copyright© AT Express Ltd. All rights reserved.