fbpx

Thêm một ngân hàng ngoại được mở văn phòng đại diện tại Tp.HCM

Ngày 23/10/2008, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã cho phép Ngân hàng Intesa Sanpaolo S.p.A được mở văn phòng đại diện tại Tp.HCM với thời gian hoạt động là 5 năm.

Ngân hàng Intesa Sanpaolo S.p.A được hoạt động trong lĩnh vực như: thực hiện các chức năng văn phòng liên lạc và nghiên cứu thị trường; xúc tiến xây dựng các dự án đầu tư của Ngân hàng; thúc đẩy và theo dõi việc thực hiện các hợp đồng, thoả thuận đã ký giữa Ngân hàng Intesa Sanpaolo S.p.A với các tổ chức tín dụng Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam, các dự án do Ngân hàng Intesa Sanpaolo S.p.A tài trợ tại Việt Nam…

Mặt khác, văn phòng đại diện này không được kinh doanh và thực hiện các dịch vụ sinh lời tại Việt Nam dưới bất kỳ hình thức nào.

Được biết, Ngân hàng Intesa Sanpaolo S.p.A có trụ sở chính tại Piazza San Carlo 156 Turin – Italia.

Copyright© AT Express Ltd. All rights reserved.