fbpx

Thống đốc: Chính sách tiền tệ sẽ linh hoạt trong những tháng tới

Ngày 31/3/2014, tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình đã có buổi tiếp Ngài Axel van Trotsenburg, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương.

Tại buổi tiếp, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình đã đánh giá cao những hỗ trợ của WB đối với Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt là sự hỗ trợ của Ngài Phó Chủ tịch trong việc phê duyệt các chương trình, dự án của WB cho Việt Nam cũng như việc WB đồng ý cho Việt Nam được duy trì nguồn vốn IDA 17 (giai đoạn 2014-2017). 

Thống đốc Nguyễn Văn Bình khẳng định, hiện nay, NHNN đang tích cực phối hợp với các cơ quan đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành đàm phán với WB phần vốn còn lại của kỳ IDA 16. Đối với nguồn IDA 17, hiện các cơ quan của Việt Nam đang chuẩn bị các chương trình, dự án theo tiêu chí đã được Chính phủ phê duyệt nhằm đảm bảo sẵn sàng triển khai ngay nguồn vốn này khi WB chính thức thông báo mức vốn phân bổ cho Việt Nam. Thống đốc bày tỏ mong muốn, WB tiếp tục phân bổ vốn IDA 17 ở mức cao cho Việt Nam nhằm hỗ trợ Chính phủ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra.

Ngoài ra, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cũng thông báo với Phó Chủ tịch WB Axel van Trotsenburg việc NHNN hạ các mức lãi suất điều hành vừa qua nhằm khuyến khích các tổ chức tín dụng tăng cường cho vay lại đối với các dự án hiệu quả, tạo mối liên kết hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Trong những tháng tiếp theo của năm 2014, NHNN sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ theo hướng chủ động và linh hoạt, phối hợp với chính sách tài khóa nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đã đề ra, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, đảm bảo thanh khoản của các tổ chức tín dụng và nền kinh tế; điều hành linh hoạt nghiệp vụ thị trường mở, lãi suất và tỷ giá ở mức phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ, đặc biệt là diễn biến của lạm phát.

Về việc thực hiện Đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết: NHNN đã triển khai đồng bộ, tích cực các giải pháp tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng theo đúng lộ trình đã đề ra. Đồng thời, Thống đốc khẳng định, NHNN sẽ thực hiện thành công những mục tiêu tái cơ cấu trong giai đoạn 2011-2015, làm nền tảng để hệ thống ngân hàng Việt Nam phát triển bền vững, an toàn trong xu thế toàn cấu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch WB Axel van Trotsenburg đã đánh giá cao các giải pháp điều hành của NHNN thời gian qua, nhất là về điều hành chính sách tiền tệ, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Copyright© AT Express Ltd. All rights reserved.