Tiến trình hồ sơ Đầu tư quốc tịch Malta (MIIP)

Giai đoạn 1: Thẩm định hồ sơ tài chính (3 -5 ngày)

 • Ký hợp đồng AT Express và thanh toán 10% phí dịch vụ AT Express
 • Thu thập các giấy tờ liên quan
 • Hồ sơ tài chính của khách hàng sẽ được thẩm định trong 3 – 5 ngày

Giai đoạn 2: Nộp hồ sơ di trú Thanh toán đợt 1 (3 tuần)

 • Khách hàng ký hợp đồng với Luật sư Di trú
 • Tiến hành thanh toán:
  – Phí cấp thẻ thường trú, 50% phí luật sư và 60% phí dịch vụ AT Express
  – Quyên góp cho chính phủ 5.000 EUR trong tổng 650.000 EUR tiền quyên góp
 • Nộp hồ sơ di trú và đương đơn chính đến Malta lấy sinh trắc học
 • Thẻ thường trú sẽ được cấp cho đương đơn và cả gia đình sau 3 tuần

Giai đoạn 3: Nộp hồ sơ nhập tịch Thanh toán (1 tháng)

 • Tiếp tục chuẩn bị bộ hồ sơ nhập tịch và nộp cho Cục Di trú Malta
 • Đương đơn tiến hành thanh toán các khoản sau:
  – 50% phí luật sư
  – Phí thẩm định hồ sơ, phí cấp hộ chiếu và phí ngân hàng
  – Quyên góp cho chính phủ 5.000 EUR

Giai đoạn 4: Xử lý hồ sơ (4 tháng)

Hồ sơ được xử lý trong vòng 3 – 4 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ

Giai đoạn 5: Nhận thư chấp thuận Tiến hành đầu tư (20 ngày)

Nhận thư chấp thuận và tiến hành đầu tư, bao gồm:

 • Trái phiếu chính phủ: 150.000 EUR
 • BĐS: Mua 350.000 EUR hoặc Thuê 16.000 EUR/ năm
 • Quyên góp chính phủ số tiền còn lại 640.000 EUR
 • Mua bảo hiểm sức khoẻ
 • Thanh toán 30% phí dịch vụ AT Express

Giai đoạn 6: Tuyên thệ

Cả gia đình đến Malta dự Lễ tuyên thệ

Giai đoạn 7: Cấp chứng nhận công dân Malta Phát hành hộ chiếu

Chứng nhận công dân Malta và hộ chiếu sẽ được cấp cho đương đơn và cả gia đình.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với AT Express qua hotline: +84 911 60 22 44 (multi line)

Copyright© AT Express Ltd. All rights reserved.