fbpx

Tiến trình hồ sơ Đầu tư quốc tịch Malta (MIIP)

Giai đoạn 1

  • AT Express thu thập và thẩm định hồ sơ khách hàng
  • Ký hợp đồng dịch vụ với AT Express và Hợp đồng với Luật sư Cộng hòa Malta
  • Luật sư nộp hồ sơ cho Sở di trú
  • Đến Malta lấy sinh trắc học và nhận thẻ thường trú

Giai đoạn 2

  • Luật sư nộp hồ sơ quốc tịch cho Sở di trú
  • Nhận thư chấp thuận của chính phủ

Giai đoạn 3

  • Tiến hành đầu tư:

– Mua/Thuê bất động sản

– Quyên góp chính phủ

– Mua bảo hiểm sức khỏe

Giai đoạn 4

  • Tuyên thệ và nhận giấy chứng nhân công dân

Giai đoạn 5

  • Cấp chứng nhận công dân Malta Phát hành hộ chiếu
  • Chứng nhận công dân Malta và hộ chiếu sẽ được cấp cho đương đơn và cả gia đình.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với AT Express qua hotline: 0911 60 22 44 (Multi line)

Copyright© AT Express Ltd. All rights reserved.