fbpx

Tiến trình hồ sơ đầu tư nhập tịch Bulgaria

Sau khi nhà đầu tư hoàn tất quá trình nhận thẻ thường trú nhân Bulgaria trong 4 – 6 tháng, tiến trình hồ sơ nhập tịch sẽ có 2 hình thức như sau:

1. Đầu tư nhập quốc tịch cơ bản:

Bắt đầu từ tháng thứ 6 nhận thẻ thường trú nhân Bulgaria, nhà đầu tư giữ quyền cư trú trong vòng 5 năm và xin nhập tịch Bulgaria

2. Đầu tư theo hình thức nhập quốc tịch nhanh:

Bắt đầu từ tháng thứ 6 nhận thẻ thường trú nhân Bulgaria, nhà đầu tư tiến hành đầu tư theo các gia đoạn sau:

  • Giai đoạn 1: Tăng gấp đôi đầu tư lên 1.024.000 EUR,  (Đầu tư trái phiếu chính phủ, ủy thác vào các công ty, các công ty niêm yết công khai, các dự án được chính phủ ưu tiên) (11 tháng) 
  • Giai đoạn 2:  Nộp đơn xin hộ chiếu (1 tháng)
  • Giai đoạn 3: Nhập quốc tịch Bulgaria (6 tháng)

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với AT Express qua hotline: 0911 60 22 44 (Multi line)

 

 

 

Copyright© AT Express Ltd. All rights reserved.