fbpx

Tiến trình hồ sơ nhập tịch cộng hòa Dominica

Bước 1: Kiểm tra sơ bộ hồ sơ lý lịch của nhà đầu tư, từ 1 – 2 ngày.

Bước 2: Ký hợp đồng và thanh toán:

  • Phí mở hồ sơ

Bước 3: Thu thập hồ sơ và thanh toán khoản tiền của Chính phủ để nộp hồ sơ:

  • Phí thẩm định của Chính phủ
  • 10% tiền đầu tư hoặc tiền đóng góp
  • Phí kiểm tra hồ sơ
  • Phí làm hộ chiếu

Bước 4: Nhận hộ chiếu và thanh toán khoản tiền còn lại:

  • 90% số tiền đầu tư hoặc tiền đóng góp còn lại 
  • Sau khi nhận được thanh toán, Chính phủ sẽ cấp giấy chứng nhận, quốc tịch và Hộ chiếu.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với AT Express qua hotline: 0911 60 22 44 (Multi line)

Copyright© AT Express Ltd. All rights reserved.