fbpx

Tiến trình hồ sơ Thường trú nhân Cộng hoà Síp

Quy trình nhanh và đơn giản, gồm 6 bước: 

Bước 1: Chọn bất động sản đầu tư

  • Nhà đầu tư lựa chọn bất động sản ngay tại Cộng hoà Síp hoặc thông qua thư tín

Bước 2: Thanh toán

  • Ký hợp đồng mua bán
  • Yêu cầu thanh toán ban đầu tối thiểu là 200,000 Euro

Bước 3: Hồ sơ

  • Hồ sơ cư trú bắt buộc cần phải được chuẩn bị và nộp cho Cục Đăng Kiểm và Di Dân, hoặc các văn phòng quận

Bước 4: Cấp giấy chứng nhận Thường trú nhân

  • Giấy chứng nhận Thường trú nhân được cấp trong vòng 2 tháng

Bước 5: Giấy phép cư trú và Thẻ căn cước

  • Sau khi phê duyệt, đương đơn được yêu cầu đến Cộng hoà Síp trong vòng 1 năm để có được giấy phép bằng văn bản và thẻ căn cước kỹ thuật số

Bước 6: Thăm Cộng hoà Síp 2 năm một lần

  • Giấy phép nhập cư có thể không bị huỷ bỏ, với điều kiện đương đơn và người phụ thuộc của đương đơn phải đến Cộng hoà Síp ít nhất 1 lần mỗi 2 năm

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình định cư Cộng hòa Síp, vui lòng liên hệ với AT Express qua hotline: 0911 60 22 44 (Multi line).

Copyright© AT Express Ltd. All rights reserved.