Tiến trình hồ sơ Thường trú nhân Cộng hoà Síp

Quy trình nhanh và đơn giản 

Bước 1: Chọn bất đông sản đầu tư

Chủ đầu tư lựa chọn bất động sản ngay tại cộng hoà sip hoặc thông qua thư tín

 

Bước 2: Thanh toán

Ký hợp đồng mua bán.

Yêu cầu thanh toán ban đầu tối thiểu là 200.000 Euro.

 

Bước 3: Hồ sơ

Hồ sơ cư trú bắt buộc cần phải được chuẩn bị và nộp cho Cục Đăng Kiểm và Di Dân, hoặc các văn phòng quận.

 

Bước 4: Cấp Giấy chứng nhận Thường trú nhân

Giấy chứng nhận Thường trú nhân được cấp trong vòng 2 tháng.

 

Bước 5: Giấy phép cư trú và Thẻ căn cước

Sau khi phê duyệt, đương đơn được yêu cầu đến Cộng hoà Síp trong vòng 1 năm để có được giấy phép bằng văn bản và thẻ căn cước kỹ thuật số.

 

Bước 6: Thăm Cộng hoà Síp 2 năm một lần

Giấy phép nhập cư có thể không bị huỷ bỏ, với điều kiện đương đơn và người phụ thuộc của đương đơn phải đến công hoà síp ít nhất 1 lần trong mỗi hai năm.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với AT Express qua hotline: +84 911 60 22 44 (multi line)

Copyright© AT Express Ltd. All rights reserved.