Tiến trình hồ sơ Thường trú nhân Malta (MRVP)

Giai đoạn 1: Thẩm định hồ sơ tài chính (3 – 5 ngày)

 • Ký hợp đồng AT Express và thanh toán 10% phí dịch vụ AT Express
 • Thu thập các giấy tờ liên quan
 • Hồ sơ tài chính của khách hàng sẽ được thẩm định trong 3 – 5 ngày

 

Giai đoạn 2: Ký hợp đồng luật sư Thanh toán (7 ngày)

 • Khách hàng ký hợp đồng với Luật sư Di trú
 • Đồng thời khách hàng tiến hành thanh toán trong thời gian 7 ngày làm việc:
  – 50% phí luật sư
  – 60% phí dịch vụ AT Express

 

Giai đoạn 3: Nộp hồ sơ 

 • Hồ sơ di trú của khách hàng sẽ được nộp cho Cục Di trú Malta
 • Đồng thời, khách hàng tiến hành quyên góp cho chính phủ 5.500 EUR trong tổng 30.000 EUR tiền quyên góp

 

Giai đoạn 4: Xử lý hồ sơ (3 – 4 tháng)

 • Hồ sơ được xử lý trong vòng 3 – 4 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ

 

Giai đoạn 5: Nhận thư chấp thuận Tiến hành đầu tư (1 tháng)

 • Nhận thư chấp thuận và tiến hành đầu tư, bao gồm:
  – Trái phiếu chính phủ: 250.000 EUR
  – BĐS: Mua: 270.000 – 320.000 EUR hoặc Thuê: 10.000 – 12.000 EUR/ năm
  – Quyên góp chính phủ số tiền còn lại 24.500 EUR
  – Mua bảo hiểm sức khoẻ
 • Khách hàng thanh toán các chi phí còn lại:
  – 50% phí luật sư và 30% phí dịch vụ AT Express

 

Giai đoạn 6: Cấp thường trú và nhận thẻ thường trú

 • Khách hàng được cấp giấy chứng nhận thướng trú và thẻ thường trú nhân

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với AT Express qua hotline: +84 911 60 22 44 (multi line)

Copyright© AT Express Ltd. All rights reserved.