fbpx

Tiến trình hồ sơ Thường trú nhân Malta (MRVP)

Giai đoạn 1 

  • AT Express thu thập và thẩm định hồ sơ khách hàng
  • Ký hợp đồng dịch vụ với AT Express và hợp đồng với luật sư Cộng hòa Malta

Giai đoạn 2

  • Luật sư nộp hồ sơ cho Sở Di trú
  • Nhận thư chấp thuận

Giai đoạn 3

  • Tiến hành đầu tư :

– Mua/Thuê bất động sản

– Quyên góp chính phủ

– Mua bảo hiểm sức khỏe

Giai đoạn 4

  • Đến Malta lấy sinh trắc học và nhận thẻ thường trú nhân

Giai đoạn 5

  • Cấp thường trú và nhận thẻ thường trú
  • Khách hàng được cấp giấy chứng nhận thướng trú và thẻ thường trú nhân

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với AT Express qua hotline: 0911 60 22 44 (Multi line)

Copyright© AT Express Ltd. All rights reserved.