fbpx

Tiến trình hồ sơ Thường trú nhân Malta (MRVP)

Giai đoạn 1: Thẩm định hồ sơ tài chính (7 ngày)

 • Ký hợp đồng AT Express 
 • Thanh toán phí dịch vụ AT Express đợt 1 (Trong vòng 7 ngày làm việc)
 • Thu thập các giấy tờ liên quan
 • Hồ sơ tài chính của khách hàng sẽ được thẩm định và tiến hành xử lý trong 7 ngày

Giai đoạn 2: Ký hợp đồng luật sư và thanh toán (7 ngày)

 • Khách hàng ký hợp đồng với Luật sư Di trú
 • Đồng thời khách hàng tiến hành thanh toán 50% phí luật sư trong thời gian 7 ngày làm việc

Giai đoạn 3: Nộp hồ sơ

 • Hồ sơ di trú của khách hàng sẽ được nộp cho Cục Di trú Malta
 • Đồng thời, khách hàng tiến hành quyên góp cho chính phủ 5.500 EUR trong tổng 30.000 EUR tiền quyên góp

Giai đoạn 4: Xử lý hồ sơ (3 – 4 tháng)

 • Hồ sơ được xử lý trong vòng 3 – 4 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ

Giai đoạn 5: Nhận thư chấp thuận và Tiến hành đầu tư (1 tháng)

 • Trái phiếu chính phủ: 250.000 EUR
 • BĐS: Mua: 270.000 – 320.000 EUR hoặc Thuê: 10.000 – 12.000 EUR/ năm
 • Quyên góp chính phủ số tiền còn lại 24.500 EUR
 • Mua bảo hiểm sức khoẻ
 • Thanh toán 50% phí luật sư
 • Thanh toán phí dịch vụ AT Express đợt 2 (Trong vòng 7 ngày làm việc)

Giai đoạn 6:

 • Cấp thường trú và nhận thẻ thường trú
 • Thanh toán phí dịch vụ AT Express đợt 3 (Trong vòng 7 ngày làm việc)
 • Khách hàng được cấp giấy chứng nhận thướng trú và thẻ thường trú nhân

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với AT Express qua hotline: 0911 60 22 44 (Multi line)

Copyright© AT Express Ltd. All rights reserved.