fbpx

 Tin tức mới nhất về việc thành lập công ty kinh doanh quốc tế tại Belize (Belize IBC)

Vào ngày 27 tháng 3 năm 2019, Chính phủ Belize đã thông qua một đạo luật mới liên quan đến thành lập công ty lại Belize.

Theo đó, tất cả các công ty kinh doanh quốc tế phải có sự hiện diện vật lý tại Belize, ngoại trừ các công ty mẹ (Holding Company). Định nghĩa về các công ty mẹ được quy định trong các điều luật liên quan.

Các công ty có thể thực hiện quy định này theo 1 trong 2 cách sau:

1. Thành lập một văn phòng đại diện ở Belize với đầy đủ nhân viên, hoặc;
2. Thông qua một đại lý quản lý. Đại lý này phải có giấy phép từ Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc tế.

Đạo luật này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2019.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ AT Express qua hotline: 0911 60 22 44 (multi line)

Copyright© AT Express Ltd. All rights reserved.