fbpx

Ứng viên bị từ chối cấp thị thực Schengen sẽ không thể tham gia chương trình quốc tịch

Nếu nhà đầu tư bị từ chối cấp thị thực Schengen sẽ không thể đăng ký chương trình đầu tư quyền công dân. Thị thực Schengen và quyền công dân theo đầu tư có mối quan hệ mật thiết. Theo đó, đây một công cụ rất quan trọng để kiểm tra lý lịch được thực hiện đối với người nộp đơn.

Tất cả các ứng viên nộp đơn xin nhập quốc tịch theo chương trình đầu tư, bao gồm bất cứ thành viên nào trong gia đình đều phải thực hiện quá trình kiểm tra lý lịch do các công ty luật, các công ty thẩm định bên thứ ba nổi tiếng quốc tế và cuối cùng là chính phủ thực hiện. Nếu họ bị từ chối cấp thị thực Schengen bởi bất kỳ quốc gia nào trong khối, họ sẽ không thể tham gia chương trình.

Thị thực Schengen tạo thành một lớp bảo mật bổ sung để kiểm tra hiệu quả những người nộp đơn có rủi ro cao. Tất cả các quốc gia trong Schengen đều phải chia sẻ cơ sở dữ liệu SIS về những người nộp đơn bị từ chối cấp thị thực.

Những khách hàng tiềm năng nộp đơn xin thị thực schengen bị từ chối cấp quốc tịch bởi các chương trình đầu tư sẽ tự động bị loại khỏi việc nộp đơn xin hộ chiếu, do các thỏa thuận miễn thị thực hiện hành với EU, Anh và Mỹ. Họ phải nhận được thị thực thành công trước khi đủ điều kiện nộp đơn. Các nước Caribe cũng có các thỏa thuận miễn thị thực với các quốc gia Schengen và Vương quốc Anh. Malta có thỏa thuận miễn thị thực với Hoa Kỳ.

Malta và Síp đã áp đặt các tiêu chí thị thực schengen cho quyền công dân theo các quy định của chương trình đầu tư. Nhà đầu tư cần biết rằng, Bulgaria, Síp không thể tự cấp thị thực Schengen vì các quốc gia EU này không thuộc khu vực Schengen.

Mọi chi tiết xin liên hệ: AT Express qua hotline: +84 911 60 22 44 (multi line)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright© AT Express Ltd. All rights reserved.