fbpx

VAMC đã mua được 95.000 tỷ đồng nợ xấu

(AT Express) – Chủ tịch VAMC khẳng định, VAMC không mua nợ xấu về và để đấy. Trách nhiệm của VAMC không chỉ bán nợ mà thu được cả lãi từ khoản nợ xấu đó.

 

Theo ông Nguyễn Quốc Hùng – Chủ tịch Công ty quản lý tài sản của các TCTD (VAMC), tính đến nay, VAMC đã mua được 95.000 tỷ đồng của 6.300 khoản nợ xấu, giá mua 78.000 tỷ đồng, bước đầu VAMC đã mua được nợ xấu từ các ngân hàng và đưa khoản nợ này ra ngoại bảng.


Kế hoạch mua nợ năm 2014 là 70.000 tỷ, hiện đã mua được gần 60.000 tỷ đồng, chiếm khoảng trên 80%. Về bán nợ, kế hoạch là 2.500 tỷ đồng năm 2014, đến nay đã bán được 3.500 tỷ đồng. Trong đó, có khoản nợ bán đấu giá trực tiếp 290 tỷ đồng lần thứ 4; bán các khoản nợ được 1.800 tỷ của 7 khoản nợ; thu hồi nợ 900 tỷ. Tổng số đã bán, thu hồi nợ, phát mại tài sản là 3.500 tỷ. “Ngay từ khi xây dựng kế hoạch 2014 là 2.500 tỷ đồng, xác định rất khó khăn nhưng thực tế khó khăn tháo gỡ dần và giờ đã vượt kế hoạch. Vừa rồi Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 18 về tổ chức bán đấu giá tài sản, thuận lợi hơn cho khoản nợ đã mua” – Ông Hùng chia sẻ.Ông Hùng nhấn mạnh, VAMC không mua nợ xấu rồi về để đấy. “Bên cạnh thu hồi nợ, bán nợ để giảm nợ xấu nhanh nhất, nhưng cũng phải chia sẻ với các DN. Nếu DN nào có thể khắc phục được thì VAMC tạo điều kiện để ngồi lại với ngân hàng để từ đó hai bên tìm cách tháo gỡ. Thực tế đã làm được, chúng tôi đã ký được hạn mức hàng ngàn tỷ và trong hạn mức đó đã cho vay lại được 500 tỷ”, ông Hùng nói.Về cơ cấu lại nợ: Nhiều DN đã đồng ý cơ cấu lại nợ và TCTD cũng nhất trí với VAMC, thậm chí TCTD đã thu hồi được nợ. Còn VAMC cũng đã thu được hơn 380 tỷ đồng từ khoản nợ xấu đã mua, trách nhiệm của VAMC không chỉ bán nợ mà thu được cả lãi từ khoản nợ xấu đó.Năm 2015 VAMC sẽ cố gắng góp phần đưa nợ xấu toàn hệ thống về mức 3%, đồng thời triển khai mua nợ theo giá thị trường.


Theo Infonet

Copyright© AT Express Ltd. All rights reserved.