fbpx

13 thủ tục hành chính mới về hải quan

Bộ Tài chính vừa công bố 30 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính được chi tiết tại Quyết định số 2628/QĐ-BTC.

Cán bộ hải quan giải quyết thủ tục thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp. Ảnh: Hải Anh

Theo quyết định này, có 13 thủ tục hành chính mới; 14 thủ tục hành chính thay thế; 3 thủ tục hành chính bãi bỏ.

Đối với thủ tục hành chính mới ở cấp Tổng cục Hải quan có 3 thủ tục gồm: Thủ tục bổ sung nội dung cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử; thủ tục đăng ký mới, bổ sung thời hạn sử dụng, thu hồi tài khoản truy cập Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử; thủ tục đăng ký kết nối, hủy kết nối với Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử.

Cấp cục hải quan có 2 thủ tục mới gồm: Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu (NK), tạm NK xe ô tô, xe gắn máy không nhằm mục đích thương mại; thủ tục chuyển nhượng, cho, tặng xe ô tô, xe gắn máy đã tạm NK miễn thuế.

Cấp chi cục có 8 thủ tục mới, gồm: Thủ tục nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô, xe máy không nhằm mục đích thương mại; thủ tục tái xuất xe ô tô, xe máy đã tạm nhập khẩu miễn thuế; thủ tục đối với hàng hóa XNK là tài liệu chứng từ không có giá trị thương mại gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế; thủ tục đối với hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế trong định mức theo quy định hiện hành của nhà nước, trừ hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu hoặc đối tượng phải kiểm tra chuyên ngành gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế; thủ tục đối với hàng hóa nhập khẩu có giá trị dưới 5 triệu VNĐ và không có thuế xuất khẩu, trừ hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu hoặc thuộc đối tượng phải kiểm tra chuyên ngành gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế; thủ tục đối với hàng hóa nhập khẩu hoặc xuất khẩu đóng ghép với hàng hóa quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế; thủ tục hàng hóa lạc tuyến quốc tế; thủ tục điện tử đối với tàu biển đã nhập cảnh ở một cảng biển của Việt Nam sau đó đến cảng biển, cảng thủy nội địa khác và phương tiện nội địa Việt Nam, Campuchia xuất nhập cảnh tại cảng biển, cảng thủy nội địa Việt Nam.

Ngoài ra còn có 14 thủ tục hành chính thay thế liên quan đến cấp chi cục hải quan; đồng thời hủy bỏ, bãi bỏ 3 thủ tục thuộc cấp chi cục hải quan, gồm: Thủ tục hải quan NK, tạm nhập xe gắn máy hai bánh không nhằm mục đích thương mại; thủ tục hải quan đối với xăng dầu tạm nhập tái xuất và thủ tục hải quan đối với NK, tạm nhập xăng dầu./.

 
Hải Anh – Thoibaotaichinh

Copyright© AT Express Ltd. All rights reserved.