fbpx

Antigua & Barbuda được CFATF đánh giá một trong những khu vực tốt nhất

Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính vùng Caribbean (CFATF) đã chỉ ra Antigua và Barbuda một trong những báo cáo được đánh giá tốt nhất của các nước trong khu vực cho đến nay trong vòng đánh giá thứ tư.

CFATF – Ministry of Justice

Báo cáo đánh giá chung năm 2018 được CFATF công bố  đưa ra đánh giá tổng thể tích cực về nỗ lực chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của đất nước. Các giám khảo đã xem xét cả hai tuân thủ kỹ thuật với các khuyến cáo FATF 40 và hiệu quả của việc thực hiện hệ thống AML / CFT. Báo cáo ghi nhận chính sách AML / CFT quốc gia của Antigua và Barbuda và xác định thẩm quyền có một sự hiểu biết hợp lý về các rủi ro do rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Nó chỉ ra rằng các giám định khu vực tài chính được tôn trọng và nó thừa nhận một mức độ hiểu biết cao về rủi ro ML / FT trong khu vực ngân hàng, mặc dù nó đã nói rằng có chỗ để cải thiện trong các lĩnh vực khác của khu vực tài chính. Các lĩnh vực cải tiến bao gồm: xác định các tổ chức phi lợi nhuận dễ bị tổn thương; thiếu nhận thức đầy đủ của các luật sư về nghĩa vụ AML / CFT của họ; và nhu cầu thực hiện yêu cầu ban hành gần đây đối với các báo cáo hàng năm về quyền sở hữu có lợi của thực thể. Đơn vị tình báo tài chính được khen thưởng vì khả năng tiếp cận thông tin tài chính và thông tin khác mà nó đã phân tích và tạo ra. Báo cáo của CFATF, trong khi phát hiện rằng các vụ kiện tịch thu dân sự được điều tra tốt với nhiều lệnh tịch thu thành công do tòa án cấp, cũng đề cập rằng cơ chế tịch thu hình sự không được sử dụng đầy đủ. Đất nước được mô tả là kịp thời trong hỗ trợ pháp lý lẫn nhau và dẫn độ sang các nước khác, mặc dù cần ưu tiên cao hơn.

>>Xem thêm Thủ tướng Antigua: “Sa thải quản lý hoặc không nhận tiền”

Trong đánh giá trước đây của CFATF về Antigua và Barbuda trong năm 2007, đã có hơn 30 khu vực được xác định là có điểm yếu đáng kể. Những điểm yếu này đã được giảm trong báo cáo năm 2018 chỉ còn 8 điểm yêu cầu cải thiện đáng kể. Báo cáo cũng chỉ ra rằng 32 khu vực của cơ sở hạ tầng AML / CFT đạt đến mức ‘tuân thủ’ hoặc ‘phần lớn tuân thủ’, một cải tiến đáng kể so với mười khu vực được xác định trong năm 2007.

Hành động được đề xuất bởi các giám khảo CFATF bao gồm: tạo ra một tòa án phạm tội nghiêm trọng; nỗ lực lớn hơn để tăng các cuộc truy tố rửa tiền; các kỳ thi dựa trên rủi ro mạnh hơn của các tổ chức tài chính; và các biện pháp hỗ trợ các tổ chức tài chính và các doanh nghiệp phi tài chính và các ngành nghề để hiểu rõ hơn về rủi ro ML / TF của họ.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui  lòng liên hệ với AT Express qua hotline: +84 911 60 22 44 (multi line)

Copyright© AT Express Ltd. All rights reserved.