fbpx

Hướng dẫn mới về thu nộp các khoản thuế vào ngân sách

Từ 1/8/2016 không áp dụng giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Ảnh: Đức Minh

 

Copyright© AT Express Ltd. All rights reserved.