fbpx

Thủ tướng: “Cần thiết thì sáp nhập ngân hàng yếu kém”

(AT Express) – Thủ tướng có những chỉ đạo quan trọng đối với hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và khối ngân hàng thương mại…

 

Không chấp nhận doanh nghiệp nhà nước kém hiệu quả, thua lỗ, tiêu cực. Phải kiểm soát chặt chẽ các ngân hàng yếu kém, cần thiết thì cho sáp nhập, giải thể. Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ, sáng 27/8.Tại phiên họp, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các thành viên Chính phủ thảo luận các giải pháp, biện pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; tái cơ cấu nền kinh tế; cải cách hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và người dân đầu tư, kinh doanh. Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại phiên họp cho thấy, tình hình kinh tế – xã hội trong 8 tháng đầu năm tiếp tục đà phục hồi, có nhiều chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực; tăng trưởng của hầu hết các ngành, lĩnh vực trong nền kinh tế đều có cải thiện.Theo Bộ, tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm ước đạt 5,54%. Tuy nhiên, tình kinh tế – xã hội vẫn còn nhiều khó khăn; kinh tế vĩ mô chưa thực sự vững chắc; tổng cầu tăng chậm, tăng trưởng tín dụng thấp, khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp còn khó khăn; xử lý nợ xấu còn chậm so với yêu cầu.Thủ tướng cho rằng, 8 tháng của năm 2014, tình hình kinh tế – xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đồng đều trên các mặt; nền tảng kinh tế vĩ mô ngày một ổn định vững chắc; tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước, dự báo cả năm tăng trưởng 5,8%. Trong 14 chỉ tiêu đã đề ra cho năm 2014, dự kiến có 12 chỉ tiêu đạt và vượt.

Thủ tướng yêu cầu trong 4 tháng còn lại của năm 2014, tiếp tục kiên định mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra theo Nghị quyết 01 của Chính phủ; tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng trong cả 3 khu vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cả năm là 5,8%. Trong nhiều giải pháp tháo gỡ, Thủ tướng đề nghị tập trung thảo luận giải pháp tăng tổng cầu của nền kinh tế, trong đó chú ý vào việc tăng dư nợ tín dụng gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, giải quyết nợ xấu; tăng giải ngân đầu tư và chống hàng giả, hàng lậu để bảo vệ và thúc đẩy cho sản xuất trong nước.Nhóm giải pháp thứ hai mà Thủ tướng yêu cầu thảo luận là tái cơ cấu nền kinh tế, tập trung vào tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, tái cơ cấu ngân hàng thương mại và tái cơ cấu nông nghiệp.Về tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, Thủ tướng yêu cầu một tinh thần quyết liệt, cụ thể, chặt chẽ trong chỉ đạo của các bộ trưởng.Đối với tái cơ cấu ngân hàng thương mại, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu triển khai với tinh thần dứt khoát, dứt điểm trong việc tái cơ cấu các ngân hàng yếu kém gắn với giải quyết nợ xấu.“Kiên quyết thực hiện tái cơ cấu ngân hàng vì an toàn của hệ thống, vì lợi ích của người dân. Dứt khoát các ngân hàng yếu kém phải kiểm soát chặt chẽ, cần thiết thì sáp nhập, giải thể theo đúng pháp luật”, ông nói.Về nhóm giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu từ nay đến cuối năm và năm sau, thủ tục hải quan giảm một nửa số giờ, thuế giảm từ khoảng 500 giờ xuống 200 giờ; thủ tục bảo hiểm từ hơn 300 giờ xuống dưới 100 giờ. Thủ tục đầu tư, xây dựng, tiếp cận đất đai, tiếp cận điện giảm từ 1/3 đến một nửa thời gian so với hiện nay. Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2015, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ tập trung thảo luận các giải pháp, biện pháp nhằm đạt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP cao hơn năm 2014, khoảng 6 – 6,2% theo tính toán và đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


vneconomy

Copyright© AT Express Ltd. All rights reserved.