fbpx

Thủ tướng: Điều hành tỷ giá cần theo tín hiệu thị trường

 

Thủ tướng nói: “Tỷ giá không chỉ nhìn trong nước mà tỷ giá liên quan đến toàn thế giới, các nước điều chỉnh tỷ giá đều ảnh hưởng tới chúng ta. NHNN phải theo dõi sát, điều hành tỷ giá theo tín hiệu thị trường, đặc biệt phải luôn tính tới sự ổn định vĩ mô”.

 

Phát biểu kết luận tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 diễn ra ngày 27/5, nhấn mạnh những kết quả đạt được là tích cực, tiềm năng cho phát triển còn rất lớn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ tinh thần chung là phải ra sức khắc phục hạn chế, yếu kém còn tồn tại; thực hiện tốt công tác dự báo, chủ động ứng phó với các tình huống theo dự báo; không chủ quan thỏa mãn với những kết quả đạt được; đề cao tinh thần trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương để tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã được đề ra.


Về kinh tế vĩ mô, Thủ tướng nêu rõ, phải tiếp tục củng cố, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, bởi đây chính là cái căn cơ, cái nền tảng. Đi liền với đó là đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh để thúc đẩy sản xuất phát triển, thu hút đầu tư qua đó góp phần cho tăng trưởng, tạo công ăn việc làm; không ngừng nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, của nền kinh tế.

 

Trong nội các dung cụ thể liên quan đến đảm bảo kinh tế vĩ mô, phải kiểm soát tốt, giữ vững được ổn định tỷ giá.

 

Thủ tướng nói: “Tỷ giá không chỉ nhìn trong nước mà tỷ giá liên quan đến toàn thế giới, các nước điều chỉnh tỷ giá đều ảnh hưởng tới chúng ta. Ngân hàng Nhà nước phải theo dõi sát, điều hành tỷ giá theo tín hiệu thị trường, đặc biệt phải luôn tính tới sự ổn định vĩ mô”.

 

Cùng với đó, trong điều kiện lạm phát thấp, phải tính toán duy trì lãi suất phù hợp để đạt được mục tiêu kép là vừa giữ vững được ổn định kinh tế vĩ mô, vừa hỗ trợ, khuyến khích và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.

 

Nhân đây, Thủ tướng lưu ý, hiện thị trường bất động sản đã ấm lên, ngân hàng phải chịu trách nhiệm, phải theo dõi sát, kiểm soát tốt nguồn vốn đầu tư nhằm tránh tình trạng “bong bóng”, đổ vỡ, phát triển không lành mạnh của thị trường bất động sản như đã từng xảy ra trước đây.

 

                                                                                                                                                                                                          Theo Chinhphu.vn      

Copyright© AT Express Ltd. All rights reserved.