fbpx

Tiến trình hồ sơ nhập tịch Grenada (CBI)

BƯỚC 1 – Người làm đơn chỉ định Đại lý

Người làm đơn chỉ định một Đại lý

Đại lý đó sẽ hỗ trợ Người làm đơn trong việc chuẩn bị các mẫu kê khai và tài liệu hỗ trợ để nộp cho Đơn vị CBI (CIU) tại Grenada 

BƯỚC 2 – Hoàn thiện hồ sơ chính thức

Người làm đơn (và từng người phụ thuộc tùy theo trường hợp) sẽ hoàn thành các mẫu CBI chính thức với sự trợ giúp của Đại lý, tham gia khám sức khoẻ và nhận các loại giấy tờ cần thiết

Tất cả các mẫu đơn và tài liệu yêu cầu phải được nộp bằng tiếng Anh và được chứng nhận pháp lý

Người làm đơn thành công sẽ phải viết một Lời tuyên thệ
 

BƯỚC 3 – Tiến hành PSA và thanh toán chi phí ban đầu

Người làm đơn ký vào một hợp đồng mua bán (PSA) tài sản Căn hộ toàn quyền với Nhà phát triển, gửi lại cho Nhà phát triển và thanh toán cho Đại lý các khoản phí bắt buộc ban đầu cùng tiền đặt cọc. Nhà phát triển sẽ ghi danh PSA đó và trình lại cho Đại lý

Tất cả các khoản tiền phải trả trong giai đoạn này bao gồm Lệ phí đăng ký, Phí khảo sát tính khả thi, Phí đại lý, Phí ngân hàng và Tiền đặt cọc 3,5% theo PSA phải được chuyển cho Đại lý để ký quỹ 

BƯỚC 4 – Nộp đơn CBI

Đại lý xem xét hồ sơ đăng ký CBI và nộp cho Cơ quan CBI (CIU) để xử lý. Nếu tất cả các tài liệu đều phù hợp, thời gian xử lý sẽ mất khoảng 90 ngày kể từ ngày gửi hồ sơ.

Đại lý sau đó sẽ có trách nhiệm liên hệ với Ủy ban CBI về vấn đề thư tín hay những thắc mắc có thể phát sinh liên quan đến hồ sơ của người làm đơn.

Hiện tại không có yêu cầu phỏng vấn bắt buộc trong chương trình CBI của Grenada. 

BƯỚC 5 – Nhận kết quả

CIU xem xét hồ sơ căn cứ vào việc kiểm tra trên nền tảng thẩm định kỹ lưỡng, sau đó đưa ra khuyến nghị về hồ sơ gửi Nội các. Nội các đưa ra quyết định cuối cùng về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký dựa trên khuyến nghị của CIU

Người nộp đơn sẽ được gửi một lá thư (thông qua đại lý của họ) nêu chi tiết về việc hồ sơ của họ được chấp thuận, trì hoãn để tiếp tục xử lý hay bị từ chối. Nếu hồ sơ được chấp thuận, lá thư từ Ủy ban CBI sẽ hướng dẫn Người làm đơn (cũng thông qua Đại lý của họ) hoàn tất việc mua tài sản với Nhà phát triển 

BƯỚC 6 – Thanh toán lần cuối

Nếu nhận được thư phê duyệt của CIU, Người làm đơn sẽ phải thanh toán cho Đại lý khoản lệ phí Chính phủ và phần còn lại của Giá trị tài sản toàn quyền sử dụng tại dự án (trừ tiền đặt cọc)

Đại lý chịu trách nhiệm thanh toán lệ phí Chính phủ cho Ủy ban CBI và chi trả khoản giải ngân đầu tiên cho Nhà phát triển theo quy định của PSA để làm cơ sở hoàn tất. Đại lý sau đó sẽ xuất trình chứng từ thanh toán và hoàn tất cho Ủy ban CBI 

BƯỚC 7 – Nhận COR, Thẻ PR và Hộ chiếu

Ủy ban CBI phát hành Giấy chứng nhận Đăng ký, sắp xếp việc cấp hộ chiếu và Thẻ thường trú nhân (PR) (nếu người làm đơn lựa chọn)

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với AT Express qua hotline: 0911 60 22 44 (Multi line)

Copyright© AT Express Ltd. All rights reserved.