Tiến trình hồ sơ nhập tịch Montenegro

GIAI ĐOẠN 1: Đánh giá và chuẩn bị hồ sơ ( khoảng 1 tháng)

Bước 1: Chọn một đơn vị được cấp phép thực hiện chương trình có xác nhận đánh giá tiêu chuẩn.

Bước 2: Thu thập giấy tờ và thanh toán các loại phí triển khai hồ sơ.

GIAI ĐOẠN 2: Chấp thuận tạm thời / Tháng thứ 2 đến tháng thứ 5

Bước 3: Hồ sơ được nộp cho ban quản trị của chương trình và được đánh giá theo các quy chuẩn do chính phủ đề ra. Thực hiện việc đánh giá pháp lý và kiểm tra nhân thân.

Bước 4: Nhận được quyết định theo chủ trương. Nếu được chấp thuận, đương đơn sẽ triển khai việc đóng góp và thực hiện đầu tư.

GIAI ĐOẠN 3: Nhập tịch / Tháng thứ 6

Bước 5: Đến Montenegro để nộp đơn xin cư trú và lấy thông tin sinh học. Việc nộp đơn xin cấp quốc tịch cũng được thực hiện trong chuyến đi này.

Bước 6: Nhận Chứng nhận cấp Quốc tịch tại Montenegro. Nộp hồ sơ xin cấp Hộ chiếu.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với AT Express qua hotline: 0911 60 22 44 (Multi line).

 

 

Copyright© AT Express Ltd. All rights reserved.