fbpx

Công ty Dominica

Công ty kinh doanh quốc tế Dominica (IBC)

Công ty kinh doanh quốc tế Dominica (IBC) là công ty có cấu trúc linh hoạt với bộ luật tượng trưng riêng cho các chủ sở hữu và cổ đông có lợi của công ty này.

Đạo luật công ty kinh doanh quốc tế năm 1996 (the “Act”) là một đạo luật tiến bộ hỗ trợ việc thành lập nhanh chóng, quyền bảo mật và không đánh thuế 20 năm. Đạo luật này quy định về việc thành lập, đăng ký, các hoạt động được cho phép và giải thể công ty IBC.

Người nước ngoài được khuyến khích mở công ty và có thể sở hữu tất cả cổ phần của một công ty IBC.

 

Tổng quan

Dominica nằm ở Biển Đông Caribê và có tên gọi chính thức là Cộng hòa Dominica. Là thuộc địa cũ của Anh, giành được độc lập vào năm 1978 sau 140 năm cai trị của Anh và chính thức là một nền dân chủ độc lập lập hiến. Hệ thống chính trị được xem là một nước cộng hòa nghị viện đơn nhất với một cơ quan lập pháp của Quốc hội được bầu với một Tổng thống và một Thủ tướng.

Tiếng Anh là ngôn ngchính thức.

Lợi ích

Một công ty kinh doanh quốc tế Dominica (IBC) có các lợi ích sau:

 • Sở hữu nước ngoài: Người nước ngoài có thể sở hữu 100% cổ phần của IBC.
 • Miễn thuế:Dominica cho phép miễn tất cả các loại thuế trong 20 năm khi thành lập công ty. Tuy nhiên, cư dân Hoa Kỳ và những người cư trú tại các quốc gia đánh thuế thu nhập toàn cầu phải báo cáo tất cả thu nhập cho chính phủ của họ.
 • Quyền riêng tư:Tên của chủ sở hữu và cổ đông có lợi không được đưa vào bất kỳ hồ sơ công khai nào.
 • Bảo mật:Luật pháp cấm tiết lộ bất kỳ thông tin nào về IBC nếu không có lệnh của tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền.
 • Một cổ đông / Một giám đốc:Chỉ cần một cổ đông là người có thể trở thành giám đốc duy nhất để kiểm soát công ty tốt hơn.
 • Vốnđiều lệ tối thiểu thấp : Vốn điều lệ quy định tối thiểu chỉ $ 100 USD.
 • Không kiểm toán:không yêu cầu kiểm toán và hồ sơ kế toán có thể được chuẩn bị theo bất kỳ cách nào.
 • Không yêu cầu cuộc họp: Không yêu cầu họpcổ đông và giám đốc.
 • Thời gian thành lập nhanh:Một IBC có thể được thành lập trong vòng một ngày làm việc.
 • Tiếng Anh:Sau 140 năm cai trị của Anh, tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức.

Tên công ty kinh doanh quốc tế Dominica (IBC)

 • IBC phải đặt một tên công ty hoàn toàn khác với bất kỳ pháp nhân nào ở Dominica.
 • Tên công ty có thể kết thúc bằng các từ và chữ viết tắt thích hợp, chẳng hạn như: “International Business Company”, “IBC” hoặc “Limited Liability Company”, “LLC” hoặc “Corporation”, “Corp.” hoặc “Limited”, “Ltd” hoặc “Société Anonyme”, “S.A.”.
 • Tên của IBC không thể kết thúc bằng một từ liên quan đến một hiệp hội chính phủ, chẳng hạn như “Govt”, “Government”, Royal”, “National”, “Republic”, “Dominica” hoặc “Commonwealth”.
 • Tên này cũng không thể kết thúc bằng những từ có nghĩa là “bank”, “building society”, “Foundation”, hoặc “Trust”, nếu không có giấy phép hoặc không đăng ký.

Hạn chế trong hoạt động kinh doanh 

Một IBC không thể vận hành kinh doanh với cư dân Dominica. IBC không thể sở hữu tài sản riêng ở Dominica.

IBC cũng bị cấm cung cấp dịch vụ quản lý công ty hoặc duy trì một văn phòng đăng ký cho các pháp nhân của Dominica. IBC cũng không thể tiến hành các dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm, tái bảo hiểm hoặc ủy thác nếu không được chính phủ cấp giấy phép.

Đăng ký 

Cùng với một đơn đăng ký chính thức, các tài liệu thành lập bao gồm Biên bản ghi nhớ và Điều lệ công ty nộp cho Nhà đăng ký. Các tài liệu này phải bằng tiếng Anh.

Sau khi phê duyệt, Nhà đăng ký cấp Giấy chứng nhận thành lập công ty là bằng chứng cho việc đăng ký.

Bảo mật

Mục 112 của Đạo luật nghiêm cấm bất kỳ ai tiết lộ bất kỳ thông tin nào về một công ty Dominica nếu không có sự cho phép hoặc lệnh của tòa án. Hình phạt là khoản tiền phạt 25.000 USD và hai năm tù giam. Thanh lý viên chính thức và kiểm toán viên cụ thể có liên quan phải chịu các hình phạt này.

Cổ đông 

 • Chỉ cần tối thiểu một cổ đông. Cổ đông có thể sống ở bất kỳ quốc gia nào và là công dân bất kỳ quốc gia nào. Họ có thể là thể nhân hoặc pháp nhân.
 • Cổ phiếu có thể được phát hành dưới dạng cổ phiếu vô danh để bảo mật quyền riêng tư. Ngoài ra, bổ nhiệm các cổ đông tượng trưng để nâng cao quyền riêng tư.
 • Công ty IBC cũng có thể phát hành cổ phiếu đã đăng ký dưới dạng có hoặc không có mệnh giá, được quyền biểu quyết hoặc không được quyền biểu quyết, cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi.
 • Cổ phiếu có thể được phát hành bằng bất kỳ loại ngoại tệ nào và được phát hành bằng tiền mặt, các dạng tài sản khác.

Giám đốc 

Chỉ cần một giám đốc là người sẽ quản lý công ty. Cổ đông duy nhất có thể là giám đốc để kiểm soát tốt hơn.

Giám đốc có thể là công dân và cư trú tại bất kỳ quốc gia nào. Ngoài ra, các cổ đông có thể là thể nhân hoặc pháp nhân. Giám đốc không phải là cổ đông. Bổ nhiệm giám đốc tượng trưng nhằm mục đích quyền riêng tư

Nhân viên 

Không có yêu cầu cho việc bổ nhiệm các nhân viên như một thư ký công ty.

Đại lý và văn phòng đăng ký 

Công ty IBC phải chỉ định một đại lý đăng ký tại địa phương và có một địa chỉ văn phòng đăng ký, có thể là văn phòng của đại lý đăng ký.

Tên của các chủ sở hữu có lợi được đại lý đăng ký lưu trữ tại văn phòng đăng ký, và không được công khai.

Thuế 

Công ty IBC được miễn thuế 20 năm khi thành lập.

Lưu ý: Người nộp thuế ở Hoa Kỳ và những người nộp thuế ở các quốc gia đánh thuế thu nhập toàn cầu phải khai báo tất cả thu nhập cho cơ quan thuế của họ.

Vốn điều lệ tối thiểu 

Vốn điều lệ yêu cầu tối thiểu là $ 100 USD. Không có giới hạn tối đa.

Kiểm toán và kế toán

Không yêu cầu phải có kiểm toán viên hoặc phải có hồ sơ kế toán kiểm toán. Không yêu cầu tiêu chuẩn kế toán hoặc hồ sơ báo cáo tài chính.

Các tài liệu sau đây phải được lưu giữ tại văn phòng đăng ký: Biên bản ghi nhớ, Điều lệ công ty và Giấy chứng nhận thành lập công ty.

Ngoài ra, hồ sơ đăng ký giám đốc phải được lưu trữ tại văn phòng đăng ký. Tuy nhiên, hồ sơ việc đăng ký được bảo mật và không được công bố.

Các cuộc họp thường niên 

Không bắt buộc cuộc họp cổ đông thường niên. Tuy nhiên, nếu có thì cuộc họp có thể được tổ chức ở bất cứ đâu trên thế giới. Ngoài ra, các cuộc họp có thể được tổ chức trực tuyến hoặc qua điện thoại miễn quá trình giao tiếp diễn ra.

Các cuộc họp của các giám đốc là không cần thiết.

Người được ủy quyền có thể đại diện cho một giám đốc hoặc cổ đông để bỏ phiếu tại các cuộc họp.

 

Hồ sơ công khai 

Nhà đăng ký không lưu giữ tên của các cổ đông và giám đốc trong hồ sơ công khai. Tên của các chủ sở hữu có lợi được lưu giữ bởi các đại lý đăng ký, được bảo mật và không truy cập công khai.

 

Thời gian thành lập 

Công ty IBC có thể được thành lập trong một ngày làm việc.

 

Kết luận

Một công ty kinh doanh quốc tế Dominica (IBC) có thể sử dụng các lợi ích sau: 100% sở hữu nước ngoài, không đóng thuế trong 20 năm, một cổ đông / một giám đốc, quyền riêng tư, luật bảo mật nghiêm ngặt, vốn điều lệ thấp, thành lập nhanh, không kiểm toán, không họp và tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ AT Express qua hotline: +84 911 60 22 44 (Multi line)

Copyright© AT Express Ltd. All rights reserved.