fbpx

Tiến trình đầu tư định cư Hungary

1. Thủ tục hành chính (7 ngày)

Nhà đầu tư và các thành viên trong gia đình sau khi điền đầy đủ các thông tin và ký tên vào “Đơn đăng ký và Phiếu Dữ liệu” do chúng tôi (phía Hungary) cung cấp rồi gửi lại cho chúng tôi, đồng thời gửi kèm theo các bản sao có công chứng Giấy khai sinh của Nhà đầu tư, của vợ hoặc chồng, của con cái đang sống cùng bố mẹ, và của bố mẹ Nhà đầu tư (ông bà); bản sao có công chứng “Lý lịch tư pháp” của từng người và bản sao có công chứng “Giấy đăng ký kết hôn” của vợ chồng Nhà đầu tư và của bố mẹ Nhà đầu tư (ông bà).

Phía Hungary sẽ dịch và công chứng các loại hồ sơ nói trên tại Công ty Công chứng và Dịch thuật Quốc gia Hungary (“OFFI”)!

2. Ký kết hợp đồng (14 ngày)

Nhà đầu tư ký kết các hợp đồng cần thiết cho việc tham gia Chương trình mua trái phiếu định cư tại Hungary

3. Thủ tục thanh toán (2 ngày)

Sau khi ký kết hợp đồng, Nhà đầu tư thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình được ghi trong hợp đồng bằng việc nộp/ chuyển 300,000 EUR mua trái phiếu và tối thiểu là 60,000 EUR cho khoản chi phí thủ tục hành chính

4. Thủ tục nộp đơn xin đăng ký định cư

Tại Hungary: 2 ngày

Đơn xin đăng ký định cư sẽ được chúng tôi làm thủ tục nộp trực tiếp tại Văn phòng Di trú và Quốc tịch Hungary trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi số tiền mua trái phiếu và lệ phí hành chính được chuyển vào tài khoản ngân hàng mà chúng tôi đề nghị chuyển. Đồng thời, việc lấy các thông tin và xác nhận chữ ký của Nhà đầu tư và các thành viên trong gia đình sẽ được thực hiện.

Ở nước ngoài, tại Đại sứ quán Hungary: 14 ngày

Các tài liệu cần thiết cho việc nộp đơn đăng ký sẽ được chuyển đến cho Nhà đầu tư bằng dịch vụ chuyển phát nhanh trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi số tiền mua trái phiếu và lệ phí hành chính được chuyển vào tài khoản ngân hàng mà chúng tôi đề nghị chuyển. Nhà đầu tư có thể nộp đơn đăng ký định cư trực tiếp Đại sứ quán Hungary đóng tại nước mình vào ngày mà trước đó chúng tôi đã đăng ký với Sứ quán. Đồng thời, việc lấy các thông tin và xác nhận chữ ký Nhà đầu tư và các thành viên trong gia đình cũng được thực hiện.

Khi đến làm thủ tục này, bắt buộc tất cả mọi người đều phải có mặt!

Do có những quyền liên quan đến việc đoàn tụ gia đình ghi chương trình, Nhà đầu tư và các thành viên kèm theo có thể nộp đơn ở những thời điểm khác nhau.

Thời gian làm thủ tục: 30 phút / mỗi người

5. Việc xét đơn và cấp giấy phép

Các đơn đăng ký đã nộp sẽ ưu tiên xem xét nhanh tại Văn phòng Di trú và Quốc tịch Hungary; nếu đơn đăng ký được chấp thuận, việc giấy phép (thẻ) định cư sẽ được tiến hành.

Thời gian xét đơn: 30 ngày

Thời gian làm thẻ: 21 ngày

6. Việc nhận Giấy phép định cư

Sau khi nhận được thẻ, chúng tôi sẽ gửi cho Nhà đầu tư theo đề nghị của Nhà đầu tư. Thẻ có thể nhận trực tiếp hoặc ủy nhiệm cho đại diện của mình nhận thay tại Hungary hoặc được chuyển đến tận tay cho Nhà đầu tư đến bất kỳ địa chỉ nào mà Nhà đầu tư muốn.

7. Việc xác nhận đăng ký trái phiếu (45 ngày)

Việc xác nhận trái phiếu định cư của Nhà đầu tư sẽ được thực hiện bắt đầu từ ngày Giấy phép định cư được cấp cho Nhà đầu tư và cuối cùng tấm phiếu được in bởi Công ty được Ủy ban Kinh tế và Tin học Quốc hội ủy nhiệm. Sau đó tấm phiếu này sẽ được chuyển tận tay đến Nhà đầu tư theo phương thức Nhà đầu tư đề nghị.

8.Thủ tục xin chứng minh thư nhân dân (8 ngày)

Với Giấy phép định cư và Quyết định của Cơ quan Di trú và Quốc tịch Hungary, Nhà đầu tư có thể trực tiếp đề nghị phía Hungary qua Cổng thông tin Chính phủ cấp cho mình Chứng minh thư nhân dân và Giấy đăng ký hộ khẩu.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với AT Express qua hotline: 0911 60 22 44 (Multi line)

 

Copyright© AT Express Ltd. All rights reserved.