fbpx

Tiến trình hồ sơ Thường trú nhân Bulgaria

GIAI ĐOẠN 1: Đương đơn chính

Tháng 1:

  • Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ. Phí nộp đơn sẽ tính vào giai đoạn này
  • Bước 2: Đặt lịch hẹn tại Lãnh sự quán Bulgaria để ký hồ sơ
  • Bước 3: Đương đơn chuyển tiền đầu tư
  • Bước 4: Được cấp giấy Chứng nhận đầu tư

Tháng 3:

  • Bước 5: Lịch hẹn lần 2 tại Lãnh sự quán Bulragia để nhận Visa D

Tháng 4 – 5 :

  • Bước 6: Sau khi được cấp Visa D, đương đơn bay đến Bulgaria lần đầu. Nộp đơn xin cấp quyền thường trú (PR)
  • Bước 7: Quyền thường trú được chấp thuận, đương đơn xin cấp thẻ thường trú

Tháng 6:

  • Bước 8: Nhận thẻ thường trú nhân Bulgarian (3 ngày sau khi nộp đơn)

GIAI ĐOẠN 2: Thành viên gia đình

Khi đương đơn chính thức được cấp ID Bulgaria, thủ tục xin quốc tịch của các thành viên gia đình sẽ bắt đầu. Quá trình lấy chứng minh thư của Bulgaria có thể kéo dài 6 tháng (bao gồm 2 chuyến đi bắt buộc tới Bulgaria cho mỗi thành viên gia đình nếu đủ điều kiện).

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với AT Express qua hotline: 0911 60 22 44 (Multi line)

Copyright© AT Express Ltd. All rights reserved.